ANKA BiLiM KOLEJi
HER ÇOCUK DOĞRU IŞIKTA PARLAR

EĞİTİM YAKLAŞIMIMIZ

Anka Bilim Koleji, yaşamın ve bilimin dinamik akışına uygun olarak öğrenen okul kültürünü benimser. Okulumuz, öğrencilerinin gelişim özellikleri ve gereksinimleri doğrultusunda, esnek ve kendini yenileyen bir yaklaşıma sahiptir. Ortaya çıkabilecek her yeni durum, okulumuzda, bir gelişim fırsatı olarak değerlendirilir. Bu nedenle, eğitim programları ve uygulamalarının tüm aşamaları, yenilikçi ve değişime açık bir anlayışla tasarlanmıştır.

Öğrenci Merkezli Eğitim, Yol Gösteren Yetkin Öğretmenler

Anka Bilim Kolejinin, tüm öğrenme süreçlerinde, öğrenciler merkezdedir. Öğretmenlerse, bilgiyi aktarmak yerine, onların yanı başında birer kolaylaştırıcı ve yol gösterici olarak yer alırlar. Bunun yanı sıra, öğretmenlerimiz, öğrencilerimizin bilgiyi merak edip ardından gitmelerini sağlamak için güvenilir birer mentor rolü üstlenirler. Öğrenme programları ve araçlarımız, kalıcı öğrenmeyi gerçekleştirmek üzere uygulama ağırlıklı tasarlanır. Öğrencilerimiz, bilgiyi deneyimler, üzerinde düşünür, karar verir ve yeni öneriler getirirler. İlgi ve merakı canlı tutan uygulamalarla, öğrenme güdüsü pekiştirilirken, aynı zamanda, öğrencilerimizin kendilerine ilişkin farkındalıkları da gelişir.

Sorgulama Temelli, Tematik Yaklaşıma Dayalı Sarmal Yapı

Anka Bilim Kolejinde, MEB müfredatı ve güncel uluslararası eğitim yaklaşımlarıyla uyumlu programlar uygulanır. Eğitim programlarımız, öğrenci merkezli, sorgulama temelli, tematik yaklaşıma dayalı sarmal bir yapıda ilerler. Anka Bilim Koleji, ülkesi için idealleri olan ve dünya ölçeğinde düşünebilen gençler yetiştirmeyi hedefler. Öğrencilerimize, üst düzey düşünme becerilerini geliştirecek problem çözme, eleştirel düşünme, çözüm odaklılık gibi zihinsel yetkinlikler ile kültürler arası farklılıklara saygı duyma, empati kurma ve sosyal sorumluluk bilinci edinme gibi değerler kazandırmak, önceliğimizdir.