ANAOKULU

Okul öncesi dönem, insan gelişiminin kapsam, öğrenme hızı ve niteliği açısından en yoğun olduğu dönemdir. Bedensel, sosyal, duygusal, bilişsel ve dil gelişimleri açısından da önemli becerilerin kazanıldığı bir süreçtir.

Eğitim programları, her çocuğun ihtiyaçlarına ve bireysel farklılıklarına hizmet edecek şekilde oyun temelli olarak hazırlanmıştır. Programımız, çocuklarımızın gelişimini desteklemek üzere, çocuk merkezli bütünleşik ve sorgulamaya dayalı bir yapıya sahiptir.

Okul öncesi eğitim programımızın ana hedefi, gelişen ve değişen dünyaya ayak uydurabilen, merak eden, araştıran, öğrendiklerini günlük yaşamlarında uygulayabilen öğrenciler yetiştirmektir.

Bu hedef doğrultusunda, öğrencilerimizin akademik gelişimlerinin yanı sıra yaşam becerileri, karakter gelişimi, öz güven ve kendine saygı konularında da sağlam temellere sahip olmaları amaçlanır.

Anaokulumuzda, Almanca ve İngilizce olmak üzere iki yabancı dil eğitimi sunmaktadır. Okul öncesinde yabancı dil öğretimimiz, doğal ve etkileşimli bir ortamda gerçekleşmektedir. Okulumuzun fiziki yapısı da bu amaç doğrultusunda hazırlanmış olup, koridor ve sınıf duvarlarımız öğrencilerimizin dil becerilerini destekleyecek ve görsel öğrenme becerilerini en üst seviyede kullanabilmeleri sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Eğitim kadromuz, çağdaş eğitim yaklaşımlarını benimsemekte ve sürekli olarak profesyonel gelişimlerini sürdürmektedir. Bu sayede, öğrencilerimize en güncel öğretim metotları ve pedagojik uygulamalarla karşılaşma şansı sunarak onların bilişsel, sosyal ve duygusal gelişimlerini desteklemeyi amaçlamaktadır.

OKULA GELİŞ

08.00-08.30

EVE DÖNÜŞ

16.00-16.10

AFTER SCHOOL

16.10-17.45

Anaokulumuz, öğrencilerimizin gün sonundaki yorgunluklarını atarken eğlenceli ve yapılandırılmış bir ortamda vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla özel bir okul sonrası program sunmaktadır.

Programımız, öğrencilerimizin bilişsel, duygusal ve sosyal gelişimlerini desteklemeyi amaçlar ve yapılandırılmış aktiviteler içerir.

Yabancı dil programımız da diğer tüm öğretim programlarımıza benzer şekilde oyun temellidir. Program hedefimiz öğrenme sürecini etkili ve keyifli hale getirmeyi amaçlar. Oyunlar, dilin doğal bir şekilde öğrenilmesini teşvik eder ve öğrencilerimizi dil konuşmaya cesaretlendir.

Programımızın temel odak noktalarından biri, öğrencilerimizin yabancı dilleri konuşma ve anlama becerilerini geliştirmektir. Programımız, her bir öğrencinin bireysel dil gelişim ihtiyacına göre esnetilebilir yapıya sahiptir. Bu sayede her öğrenci, kendi hızında ilerleyebilir ve öğrenme sürecini daha etkili bir şekilde deneyimleyebilir.

İngilizce ve Almanca yabancı dil eğitimi okul öncesinde tüm derslerin amaca yönelik olarak sınıf öğretmeni ve yabancı dil öğretmeni ya da iki yabancı dil öğretmeninin birlikte yürüttükleri çift öğretmenli programlarla yürütülmektedir (Double&Double).

Sınıf öğretmeni ve yabancı dil öğretmenince birlikte yürütülen co-teaching derslerimiz Türkçe ve öğrenilen yabancı dil (İngilizce ya da Almanca) arasındaki bağlantıları öğrencinin keşfetmesini sağlayarak doğal ortamda dil edinimini desteklemekte, iki yabancı dil öğretmeninin birlikte yürüttüğü team-teaching derslerimiz ise öğrencilerin yabancı dile maruz kalma yoğunluğunu artırarak dil edinimini hızlandırmaktadır.

Dünya genelindeki uygulamalarda da iki öğretmenli yabancı dil öğretimi, modeli olarak önemli başarılar elde etmiştir. Örneğin, Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan bir araştırma, coteaching'in ilkokul ve ortaokullarda öğrenci başarısını olumlu yönde etkilediğini bulmuştur (Murawski & Swanson, 2001). Benzer sonuçlar, coteaching'in dil yeterliliği, kültürel anlayış, öğrenci katılımı ve öğrenme sonuçları konusunda iyileşmelerle ilişkilendirildiği Japonya, Danimarka ve İngiltere gibi ülkelerde de gözlemlenmiştir (Mahoney, 2004; Thousand, Villa & Nevin, 2006).