ANKA BiLiM KOLEJi
HER ÇOCUK DOĞRU IŞIKTA PARLAR

ÖĞRENCİ KABUL POLİTİKAMIZ

Açık ve Şeffaf Süreç: Öğrenci kabul süreci, açık ve şeffaf bir şekilde yürütülür. Başvuru süreci, ailelere ve öğrencilere net bilgiler verilerek, başvuruların nasıl değerlendirileceği, kabul kriterleri ve zaman çizelgesi açıkça belirtilir.

Herkes İçin Eşit Fırsatlar: Anka Bilim Koleji, öğrenci kabulünde herhangi bir ırk, cinsiyet, din, etnik köken veya sosyoekonomik durum gibi ayrımcılık yapmaz. Tüm başvuranlar eşit şartlarda değerlendirilir ve fırsat eşitliği prensibi gözetilir.

Akademik Başarı ve Potansiyel Değerlendirmesi: Öğrenci kabulünde akademik başarı ve potansiyel değerlendirmesi önemli bir kriterdir. Öğrencilerin önceki akademik başarıları, sınav sonuçları, önceki okullardaki performansları ve öğretmen referansları dikkate alınır.

Yetenek ve İlgi Alanlarına Göre Değerlendirme: Anka Bilim Koleji, öğrencilerin yetenek ve ilgi alanlarına göre değerlendirmeye önem verir. Bu nedenle, öğrencilerin ders dışı etkinliklere katılımı, sanatsal, spor veya bilimsel başarıları da kabul sürecinde değerlendirilir.

Öğrenci ve Aile Röportajları: Başvuruların bir parçası olarak, öğrenci ve aileleriyle röportajlar yapılır. Bu röportajlar, öğrencilerin kişisel özelliklerini, ilgi alanlarını ve motivasyonlarını anlamak için yapılır. Aynı zamanda, ailelerin okula olan bağlılığı ve öğrencilerin aile desteği de göz önünde bulundurulur.

Sınıf Kontenjanları ve Denge: Anka Bilim Koleji, her sınıf için belirlenmiş kontenjanlar çerçevesinde kabul yapar. Sınıflarda dengeli bir cinsiyet dağılımı ve sosyoekonomik çeşitlilik sağlanır. Bu, öğrencilerin çeşitlilik ve farklı bakış açıları içinde öğrenmelerini destekler.