ANKA BiLiM KOLEJi
HER ÇOCUK DOĞRU IŞIKTA PARLAR

CO TEACHING & TEAM TEACHING

Küreselleşen dünyada birden fazla dile sahip olmak gerekliliğinden hareketle okulumuzda iki yabancı dil verilir. Öğrencilerimizin bulundukları ortamlarda kendilerini özgüvenle akıcı bir şekilde ifade etmeleri için düzenlenmiş Almanca ve İngilizce programlarımızda eklektik yaklaşımla seviyelere uygun olarak öğrenci merkezli Montessori yaklaşımı, Bütüncül Fiziksel Tepki, Bilişsel yöntem, Seçmeci yöntem, Sokrates yöntemi ve İletişimsel yöntem kullanılır. Tüm bu yöntemler tematik ve sorgulayıcı yaklaşım etkinlikleriyle zenginleştirilir.

İkinci yabancı dil olarak Almancayı seçmemizin nedeni, özellikle teknik alanda Avrupada en çok kulanılan dil olması ve Almanca konuşulan Avrupa ülkelerinin üniversite öğreniminde tercih edilmesidir. Almanca, Avrupa Birliğinin kullandığı üç çalışma dilinden biridir ve dünyadaki bilimsel yayınların beşte biri Almancadır. Ayrıca, İngilizce ile yapısal benzerliği dolayısıyla, öğrencilerimizin kolaylıkla edinebileceği bir dildir.