ANKA BiLiM KOLEJi
HER ÇOCUK DOĞRU IŞIKTA PARLAR

DOUBLE & DOUBLE

İngilizce ve Almanca yabancı dil programlarımız, programın içeriğine göre, sınıf öğretmeni ve yabancı dil öğretmeni ya da iki yabancı dil öğretmeni olmak üzere çift öğretmenli programlarla yürütülmektedir.

Co-Teaching (sınıf öğretmeni + yabancı dil öğretmeni):

Okulumuzda co-teaching, 5 yaş, 1 ve 2. sınıfta uygulanır. Cook ve Friend (1995), co-teaching'i "iki veya daha fazla profesyonelin, çeşitli veya karışık bir öğrenci grubuna tek bir fiziksel alan içinde derinlemesine öğretim sağlaması" olarak tanımlar. Co-teaching yaklaşımımız, yabancı dilde ve ana dilde aynı etkinlikleri tekrarlamak yerine farklılaştırılmış öğretim üzerine odaklanmasıyla diğer birçok Türk okulundaki iki öğretmenli yabancı dil eğitimi yaklaşımından ayrılmaktadır.

Bireyselleştirilmiş Dikkat: Co-teaching'deki azaltılmış öğretmen-öğrenci oranı, her öğrenciye daha fazla kişiselleştirilmiş odaklanma sağlar ve öğrenme sonuçlarını artırır.

Gelişmiş Sosyal ve Duygusal Gelişim: Co-teaching modelimiz, öğrencinin ihtiyaçlarına daha derin bir anlayış kazandırarak sosyal ve duygusal gelişimi destekler.

İşbirliğini Teşvik: İki öğretmenin işbirliği içinde çalışmasını gören öğrenciler, işbirliği hakkında öğrenme ve pratiğe yönelik öğrenme ve davranış geliştirme olanağı bulur.

Konuşma Becerilerinin İyileştirilmesi: Sınıfta iki öğretmenin bulunması, öğrencilere destekleyici bir ortamda konuşma becerilerini pratiğe dökme ve geliştirme fırsatları sunar.

Disiplinlerarası Bağlantılar: Farklı disiplinlerden iki öğretmenle, konular arasında bağlantılar kurmak daha kolay hale gelir, bu da öğrencilere konu hakkında daha kapsamlı bir kavrayış sağlar.