Double & Double

Sınıf öğretmeni ve yabancı dil öğretmenince birlikte yürütülen co-teaching derslerimiz Türkçe ve yabancı dil arasındaki bağlantıları öğrencinin keşfetmesini sağlayarak doğal ortamda dil edinimini destekler.

İki yabancı dil öğretmeninin birlikte yürüttüğü team-teaching derslerimiz ise öğrencilerin yabancı dile maruz kalma yoğunluğunu artırarak dil edinimini hızlandırmaktadır.

Yabancı dilde ve ana dilde aynı etkinlikleri tekrarlamak yerine farklılaştırılmış öğretim üzerine odaklanmasıyla diğer birçok Türk okulundaki iki öğretmenli yabancı dil eğitimi yaklaşımından ayrılmaktadır.

Sınıflarımızda biri akademik derslerden, diğeri de yabancı dil derslerinden sorumlu iki sınıf öğretmeni bulunmaktadır.

Sınıf öğretmenleri ile yabancı dil öğretmenlerinin birlikte yürüttükleri programa “Co-Teaching”, iki yabancı dil öğretmeninin birlikte yürüttüğü programa ise “Team-Teaching” denir.

TEAM-TEACHING

Yabancı Dil Öğretmeni

Yabancı Dil Öğretmeni

CO-TEACHING

Yabancı Dil Öğretmeni

Sınıf Öğretmeni

Artan Öğretimsel Yoğunluk

Sınıfta iki öğretmenin bulunması, öğrencilere

Bireyselleştirilmiş Dikkat

Azaltılmış öğretmen-öğrenci oranı, her öğrenciye daha fazla kişiselleştirilmiş odaklanma sağlar ve öğrenme sonuçlarını artırır.

Daha Fazla Katılım

İnteraktif etkinliklerde her öğrenci etkinliklere daha fazla katılım sağlar.

Kalıcı Öğrenme

Okul öncesi temaları ile bağlantı kurdurtarak bütünleşik etkinlik yapma fırsatı sağlanır ve öğrenme kalıcı hale gelir.

Bireysel Öğrenme

Öğrenme hızı ve öğrenme stili gibi bireysel farklılıklara uygun bireysel çalışmalar planlama imkanı sağlar.

Konuşma Becerilerinin İyileştirilmesi

Sınıfta iki öğretmenin bulunması, öğrencilere destekleyici bir ortamda konuşma becerilerini pratiğe dökme ve geliştirme fırsatları sunar.

Daha Çeşitli Öğretim

İki öğretmen, öğrencilere çeşitli perspektifler ve öğretim tarzları sunabilir, konu hakkındaki anlayışlarını artırabilir.

Disiplinlerarası Bağlantılar

Farklı disiplinlerden iki öğretmenle, konular arasında bağlantılar kurmak daha kolay hale gelir, bu da öğrencilere konu hakkında daha kapsamlı bir kavrayış sağlar.

BİREYSEL  İLGİ

Düşük öğrenci-öğretmen oranı sayesinde her öğrenciye bireysel ilgi ve destek sağlanmaktadır.

ETKİLEŞİMLİ  ÖĞRENME

İki öğretmenin katılımıyla öğrenciler, dil becerilerini etkileşimli ve dinamik bir ortamda geliştirme şansı bulmaktadır.

KÜLTÜREL  BAĞLAM

Dil öğrenme süreci kültürel bir perspektiften zenginleştirilmekte ve öğrencilerin küresel vatandaşlar olarak yetişmeleri desteklenmektedir.

DİSİPLİNLER  ARASI  YAKLAŞIM

Programlarımız, dil öğrenimini diğer derslerle entegre ederek öğrencilere daha kapsamlı bir öğrenme deneyimi sunmaktadır.