ANKA BiLiM KOLEJi
HER ÇOCUK DOĞRU IŞIKTA PARLAR

LİSE

Anka Bilim Koleji İncek Ortaokul bireysel farklılıklar göz önünde bulundurularak, öğrencilerin akademik, sosyal ve duygusal gelişimlerini destekleyecek etkin öğretim teknik ve yöntemleri uygulanmakta ve öğrenme ortamları sunulmaktadır.

Anka Bilim Koleji İncek Ortaokul Öğrencilerimizin fiziksel ve ruhsal gelişimlerinin hızlandığı bu dönemde, yabancı dil, bilim, sanat, spor gibi alanlardaki ulusal ve uluslararası projelerle desteklenmelerine özel bir önem verilir. Gelişim atölyeleri ile de öğrencilerimizin farklı alanlardaki ilgi ve yönelimlerini keşfe tmeleri sağlanır.

“Gençliği yetiştiriniz. Onlara bilim ve kültürün olumlu fikirle rini veriniz. Geleceğin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız.”

Mustafa Kemal Atatürk

KENDİNE GÜVEN, LİDERLİK VE FARKLI BAKIŞ AÇILARI…


Akademik programlarımızın yanı sıra, öğrencilerimiz, yetenekleri ve hedefleri doğrultusunda gelişim atölyeleriyle desteklenirler. Bireysel yeteneklerini pekiştiren, ilgi duydukları alanlarda çalışmalar yapmalarına imkân tanıyan gelişim atölyelerimiz, sosyal, kültürel, sportif alanlarda geniş yelpaz eye sahiptir.

Öğrencilerimiz, MUN (Model United Nations), DI (Destination Imagination), Akıl Oyunları, Üretim Atölyesi, Sanat Atölyesi gibi farklı ilgi alanlarına yönelik atölye çalışmalarıyla gelecekte fark yaratmalarına yardımcı olacak bilgi ve beceriler kazanırlar.

HER DERSE ÖZEL ÖĞRENME ORTAMLARI

Türkçe ve Sosyal Bilgiler dersliklerimiz, ilgili ders içeriklerine göre, etkileşimli çalışmalar yapılabilecek şekilde kurgulanmıştır. Müzik, Görsel Sanatlar, Teknoloji Tasarım ve Bilişim laboratuvarlarımız da öğrencilerimizin ilgi ve meraklarını uyandıracak, öğrenmeye karşı istekli kılacak bir düzene sahiptir.

BENİ ÜNİVERSİTEYE SADECE OKULUM HAZIRLAR

Üniversiteye hazırlık süreci, başka herhangi bir desteğe gerek kalmaksızın, tümüyle okulumuzda yürütülür. Öğrencilerimiz, 11 ve 12. sınıflarda, programda yer alan derslerinin yanı sıra, üniversiteye hazırlık konusunda uzmanlaşmış öğretmenlerce, ayrıca yürütülecek özel bir hazırlık programıyla sınava hazırlanırlar.

Üniversite hazırlık derslerini okulda tamamlayan bir öğrenci; ders tekrarı, soru çözümü ve dinlenme için yeterli zaman ayırabileceği etkili ve dengeli bir hazırlık süreci ile yüksek başarıyı yakalar.

İNGİLİZCE BİLMEK AYRICALIK, ALMANCA BİLMEK FARK YARATIR

Avrupa dil kriterlerine uygun, yoğun İngilizce ve Almanca programlarımızla, öğrencilerimize bu dillerde akıcı bir şekilde düşünme, kendini ifade etme, iletişim kurma becerisi ve akademi k araştırma yapabilecek düzeyde dil hakimiyeti kazandırılır.

Öğrenimine yurt dışında devam etmek isteyen öğrencilerimiz, İngilizce ve Almanca için uluslararası geçerliliği olan sınavlara girebilecek donanıma ulaşarak ayrıcalık elde ederler (İngilizce için IGCSE, A Level, SAT, TOEFL, IELTS; Almanca için, Zertifikat ya da Goethe Zertifikat).

Yurt dışında eğitimini sürdürmek isteyen öğrencilerimiz için üniversite ve program seçimi gibi konularda danışmanlık hizmeti vermek üzere kurulan Yurt Dışı Danışmanlık Ofisi, karar aşamasından itibaren, gerekli sınavlara hazırlık, okul seçimi ve

başvuru süreçlerinin tamamlanması konularında destek verir.

SESİNİZİ DUYUYORUZ…

Topluma hizmet etme, öğrencilerimizin aidiyet, empati, sorumluluk ve problem çözme becerilerini pekiştirir. Bu anlayışla, tüm kademelerde, öğrencilerimizin sosyal fayda bilincine sahip olmaları ve projelerde gönüllü görev almaları hedeflenir.

Her öğrencimiz, sorunlar karşısında inisiyatif almaya ve çözüm üretmeye yatkın olması için toplum hizmetlerine yönlendirilir. Öğrencilerimiz, ekip halinde çalışarak çözümüne katkı yapabilecekleri bir sorunu veya ihtiyacı belirler, çözümü planlar ve uygularlar. Ayrıca, sosyal sorumluluk projelerine destek veren sivil toplum kuruluşları ve belediyelerle iş birliği yapılır.

ÇOCUĞUNUZUN GELECEĞİNİ DEĞİŞTİRECEK TANIŞMA…

Çocuğunuzun potansiyelini en iyi kullanacağı alanları belirlemek, doğru meslek seçiminde yardımcı olmak ve hedeflerine ulaşmalarını sağlamak için sizleri de aramıza katılmaya bekliyoruz.