ANKA BiLiM KOLEJi
HER ÇOCUK DOĞRU IŞIKTA PARLAR

YURT İÇİ EĞİTİM DANIŞMANLIĞI

Üniversite ve Kolej Seçimi: Öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine uygun üniversite ve kolejleri belirlemede yardımcı olur. Programlar, üniversitelerin itibarı, akademik başarıları ve diğer önemli faktörler göz önünde bulundurularak en iyi seçenekler sunulur.

Başvuru Hazırlığı: Öğrencilerin başvuru sürecine hazırlanmasında destek sağlar. Başvuru formları, transkriptler, referans mektupları ve kişisel beyanlar gibi belgelerin düzenlenmesi ve hazırlanmasında rehberlik eder.

Sınav Hazırlığı: Üniversiteye kabul için gereken standart testlerin (örn. SAT, ACT, YKS vb.) hazırlığında öğrencilere yardımcı olur. Sınav stratejileri, pratik sınavlar ve değerlendirmelerle sınav performansını artırmayı hedefler.

Burs ve Finansal Destek: Öğrencilere burs ve finansal destek seçenekleri hakkında bilgi verir. Burs başvuruları ve burs alma süreçlerine rehberlik eder.

Mülakat Hazırlığı: Üniversite ve kolej mülakatlarına hazırlık yapar. Mülakat teknikleri, soru-cevap pratikleri ve güvenli sunum becerileri üzerinde çalışır.