İLKOKUL GELİŞİM ATÖLYELERİ

Öğrencilerimizin farklı alanlardaki becerilerini ve düşünme yetilerini geliştirmeleri için teknoloji, bilim, sanat, spor ve yabancı dil alanlarında kendilerini ifade edebilecekleri Gelişim Atölyeleri kurulmuştur.  Bu atölyelerde, öğrencilerimizin kendi tasarımlarını ürüne dönüştürmeleri, farklı beceriler kazanarak üretim sürecinin içinde olmaları sağlanır. Ders içi etkinliklerin yanı sıra, programlı ders dışı etkinlikler ve okul yaşantılarından edindikleri deneyimler de son derece önemlidir.

· Yüzme
· Akıl Oyunları
· Üretim/Makers Atölyesi
· İngilizce Drama
· Almanca Drama
· Sanat Atölyesi