ANKA BiLiM KOLEJi
HER ÇOCUK DOĞRU IŞIKTA PARLAR

PROJE ve İŞ BİRLİKLERİ

Okulumuz, öğrencilerimize bilim, kültür, sanat ve spor alanlarında ulusal ve uluslararası düzeyde var olabilecekleri ortamları hazırlayarak gerekli eğitimlerin verilmesini sağlar. Okul sınırlarını aşarak, Türkiye ve yurt dışı ölçekli projeler hazırlamak veya iş birlikleri kurmak, öğrencilerimizin hem kendi potansiyellerini fark etmeleri hem de güncel yaklaşım, gelişme ve olanakları takip etmeleri açısından önemlidir.

Ulusal Projeler ve İş Birlikleri

Üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, belediyeler, özel kuruluşlar ve kamu kurumlarıyla iş birliği yaparak ortak projelerde yer alma olanaklarımız ve hedeflerimiz:

 • Ulusal düzeyde kurulan üniversite, sanayi ve sektör iş birlikleri yoluyla, öğrencilerimize, projeler üreterek, gerçek iş ortamlarında deneyim kazandırmak.
 • Çevre sorunlarına duyarlı, eğitime katkı veren, bilim ve sanat alanlarında gençlere destek olan sivil toplum kuruluşları aracılığıyla, öğrencilerimize, sosyal sorumluluk ve yardımlaşma, içinde yaşadığı doğaya ve topluma karşı duyarlı olma bilinci aşılamak.
 • TOBB ETÜ ve Ostim Teknik Üniversitesi gibi üniversitelerle iş birliği yaparak, öğrencilerimize, üniversite yaşamını, olanaklarını ve akademik ders ortamlarını gözlemleme fırsatları sunmak; ortak projeler hazırlama olanakları yaratmak.
 • Üniversite topluluklarıyla bağlantı kurarak, öğrencilerimizin münazara, akıl oyunları, bilişim, sanat vb. alanlarda beceri ve yetkinliklerini geliştirebilecekleri eğitim desteği sağlamak.
 • Öğrencilerimizi TÜBİTAK Ulusal Bilim Olimpiyatları, Buluş Şenliği, Bilim Şenliği, gibi ülke çapında düzenlenen yarışmalara hazırlayarak problem çözme becerilerini geliştirmelerine, bilimsel çalışma ilkelerini kavramalarına ve takım çalışmasına yatkınlıklarını artırmaya yönelik deneyimleri kazandırmak.
 • Sporun farklı dallarına ilgi duyan öğrencilerimizi, seçtikleri bireysel veya takım sporlarında destekleyerek, okullar arası turnuvalara katılmalarını sağlamak ve ulusal başarılar elde etmelerinin önünü açmak.
 • Öğrencilerimizin sanat alanında yeteneklerini geliştirecekleri ortam ve olanakları sunarak, ulusal düzeyde, sanat yoluyla ifade edebilecekleri yarışma ve organizasyonlarda yer almalarını sağlamak.


Uluslararası Projeler ve İş Birlikleri

Anka Bilim Koleji, entelektüel birikime sahip, donanımlı dünya insanları yetiştirmeyi hedefler. Uluslararası projeler ve iş birlikleri içinde yer almak öğrencilerimize, farklı kültürlerle etkileşim yoluyla; sosyal algılarının gelişmesi, farklılıkları anlaması, küresel bağlamda hayata bakabilmesi ve büyük hedefler koyup başarabileceğine inanması için güçlü bir motivasyon ve farklı deneyim ortamları sunar.

Uluslararası proje ve iş birliklerinde yer alan öğrencilerimizin, deneyimlerinin yanı sıra paylaşımlarıyla da bulundukları ortamlarda kendi izlerini bırakmalarını amaçlıyoruz.

Ayrıca, yurt dışında öğrenim görmeyi hedefleyen öğrencilerimize, yurt dışı üniversitelerle yapılan ortaklıklar çerçevesinde, çeşitli yurt dışı eğitim olanakları sunulur.

Uluslararası düzlemde öğrencilerimizin içinde yer alacağı programlar, organizasyonlar ve hedeflerimiz:

 • Öğrencilerimizin, modellerini dünya politikalarında etkili olan, Birleşmiş Milletler ile Avrupa Parlamentosu’ndan alan, Model Birleşmiş Milletler (MUN/Model United Nations) ve Avrupa Gençlik Parlamentosu (EYP/ European Youth Parliament) gibi platformlara katılarak vizyonu geniş, dünya insanları olarak yetişmelerini sağlamak.
 • Uluslararası Felsefe Olimpiyatları gibi etkinlikler aracılığıyla, öğrencilerimizin, entelektüel birikimlerini yabancı dillerde yazılı ifade etmelerini desteklemek.
 • Öğretmen ve öğrencilerimizin E-Twinning, ERASMUS Plus gibi uluslararası geniş katılımlı proje ortaklıklarında etkin yer almasını teşvik etmek, bu çalışmalar yoluyla, 21. yüzyıl becerileri arasında yer alan liderlik, ekipdaşlık, problem çözme, esneklik gibi yeterlilik ve yetkinlik düzeylerini geliştirmek.
 • Öğrencilerimizin, eğlenceli, yaratıcı ve öğretici ortamlar sunan Destination Imagination yarışmasının, ulusal ve uluslararası aşamalarına katılmalarını sağlayarak, herhangi bir problemin çözümü için hayal kurma, çözüm süreçlerini tasarlama ve sonuca gitme yollarını deneyimleyerek öğrenmelerine fırsat vermek.
 • Eco-Schools çalışmalarına dahil olarak öğrencilerimize, küresel çevre sorunlarına duyarlı ve bu yönde inisiyatif alan bir yaklaşımı kazandırmak.
 • Oyun, spor ve zekâyı bir arada kullanarak başarmayı hedefleyen Orienteering gibi organizasyonlarda yer alarak, önceliği spor olmayan öğrencilerimizin de sportif becerilerini geliştirmelerine katkı vermek.
 • Bireysel ve takım sporlarında ulusal başarı elde etmiş sporcu öğrencilerimizin uluslararası spor turnuvalarına katılmalarının önünü açmak.
 • Sanat alanında Korolar ulusal ve uluslararası organizasyonlara katılarak öğrencilerimizin sanat alanında yetkinlik ve becerilerini ortaya koymalarına olanak sağlamak.