İngilizce Almanca

Okul öncesi sınıflarında günlük ders programı, sınıf öğretmeni ve İngilizce öğretmeni tarafından yarımşar gün olarak paylaşılır (Half&Half). İngilizce dersleri (Anadili Türkçe olan ve olmayan) iki İngilizce öğretmeni tarafından yürütülür. Her iki öğretmenin hazırladığı sınıflandırılmış materyaller ilgi alanlarına göre yapılandırılmış etkinlikler ile öğrencilerimizin sözel iletişim becerileri geliştirilir.

Uygulanacak tüm etkinlikler görsel, işitsel ve kinestetik gibi zekâ türlerine göre çeşitlendirilmektedir. Öğrenci merkezli derslerimizde, öğrencilerimiz yaratıcılıklarını ve hayal güçlerini geliştirecek sınıf içi oyunlar, hikâye anlatımları ve canlandırmalar önemli rol oynamaktadır.

Öğrencilerimizin akademik gelişimleri yıl boyunca gözlem, paylaşım, portfolyo sunumları gibi yöntemlerle izlenir, değerlendirilir ve geri bildirimler ile tam öğrenmenin sağlanması amaçlanır.