REHBERLİK

Anaokulumuz, öğrencilerimizin gelişimini desteklemek ve potansiyellerini en üst düzeye çıkarmak amacıyla önleyici ve gelişimsel rehberlik uygulanmaktadır

Gelişimsel Rehberlik:

Çocukların her biri benzersizdir ve farklı gelişim süreçleri yaşar. Bu nedenle, rehberlik hizmetlerimiz, çocukların gelişim dönemlerini anlamak ve bu dönemlere uygun destek sağlamak üzerine odaklanır. Hem bilişsel hem de duygusal gelişimlerini destekleyerek, çocukların temel becerilerini güçlendirmeye yönelik özelleştirilmiş programlar uygulanır.

Önleyici Rehberlik:

Olumsuz etmenleri erkenden tanımlayarak ve azaltarak, çocuklarımızın sağlıklı bir gelişim süreci yaşamalarına katkı sağlanır. Her yaş grubuna özel olarak tasarlanan envanter uygulamaları ve gözlemlerle, öğrencilerimizin güçlü yanlarını ortaya çıkarır ve gelişim alanlarını belirleyerek onları destekleriz. Bu önleyici yaklaşım, öğrencilerimizin potansiyellerini en üst düzeye çıkarmalarına yardımcı olur.

Gözlemler ve Kayıt Altına Alma

Her dönemde farklı envanter uygulamaları sayesinde sınıf içi gözlemlerimizi detaylı bir şekilde kayıt altına alınarak öğrencilerimizin bilişsel, duygusal, sosyal ve motor becerilerini anlamamıza yardımcı olur. Gözlemlerimiz, öğrencilerimizin öğrenme sitillerine, ilgi alanları ve güçlü yanlarına odaklanarak bireysel öğrenme planları oluşturmamıza olanak sağlar.

Bütüncül Destek

Rehberlik hizmetlerimiz, velilerimiz, öğretmenleri ve okul personeli ile iş birliği içinde olmayı esas alır. Bu iş birliği, çocuklarımızın hem okulda hem de evde karşılaştıkları zorlukları anlamamıza ve ortak çözümler bulmamıza olanak tanır. Velilerimizle düzenli olarak gerçekleştirilen bireysel görüşmeler, çocuklarımızın gelişimine katkı sağlar.