BRANŞ DERSLERİMİZ

Anka Bilim Anaokulunda öğrencilerimize yaşantı zenginliği sunmak, farklı ilgi alanlarını deneyimlemelerini sağlamak ve yeteneklerini keşfetmek adına çeşitli branş derslerine yer veriyoruz.

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM

Anaokulumuzda başlayan teknoloji yolculuğumuzda öğrencilerimizin algoritmik düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi hedeflenir. Neredeyse her derse entegre bir şekilde yürüttüğümüz robotik kodlama dersimiz ile öğrencilerin günlük hayatta karşılaştıkları problemlerin birer simülasyonunu oluşturup bu problemlere çözüm üreterek kodlamanın günlük hayatta bizim için ne kadar önemli olduğunu ve hayatımızın  her alanında kullanabileceğimizi öğrencilerimize fark ettirmeye çalışıyoruz. Hayatımızın hemen her alanında işimizi kolaylaştıran sistemli ve düzenli çalışmaya alıştıran algoritmik sistem kodlama dersimiz içinde en önemli rolü oynamakta. Sınıf içinde başladığımız etkinliklerimiz Bilim Vadisi’nde bilgisayar ve fiziksel kodlama araçlarımız ile devam eder. Fiziksel olarak gerçekleştirdiğimiz kodlama araçlarımızın başında MatataLab Robotik Setimiz gelmektedir. Anaokulu seviyesinde öğrencilerimizin motor gelişimini de destekleyici kod blokları ile bilgisayar ortamında gerçekleştirdiğimiz kodlamayı MatataLab Setimiz ile destekleyerek yapmış olduğumuz kodların fiziksel olarak da çıktısını görebilmekteyiz. Bu şekilde öğrencilerimizin kurmuş olduğu algoritmaları sanal ortamda bırakmıyor bunu canlı olarak da görebilmelerini sağlayarak öğrenmelerimizi pekiştiriyoruz. Bu ders ile amaçladığımız ve varmak istediğimiz nihai hedefimiz ise her öğrencimizin bilgisayarı ve teknolojiyi etkin kullanan birer birey olmalarıdır. Yapmış olduğumuz tüm etkinliklerimizde öğrencilerimizin bireysel hızlarında ilerlemelerini takip ederek her öğrencimize kendi seviyesinde problemler üretiyor ve kendi çözüm yolunu bulmasını sağlayarak etkinliklerimizi gerçekleştiriyoruz.

BEDEN EĞİTİMİ

Anaokulu seviyesinde beden eğitimi derslerinin uygulanmasında, öğrencilerin optimal fiziksel gelişimini desteklemek adına geniş bir etkinlik ve oyun repertuarı kullanılmaktadır. Bu çabaların odak noktası, öğrencilerin denge ve motor becerilerini en üst düzeye çıkarmak ve koordinasyonlarını geliştirmektir.

Derslerde sıklıkla yer verilen etkinlikler arasında, çocukların temel motor becerilerini geliştirmelerine yardımcı olan oyunlar bulunmaktadır. Bu oyunlar aracılığıyla, öğrencilere vücutlarını etkili bir şekilde kullanma, denge kurma ve çeşitli hareketleri koordineli bir şekilde gerçekleştirme becerileri kazandırılmaktadır.

YÜZME

Tüm vücudu senkronize bir şekilde çalıştıran yüzme öğrencilerin gelişimi açısından en önemli egzersiz çeşitlerinden biridir. Boy uzaması, kas ve kemik gelişimine büyük katkısı olan yüzme dersleri anaokulumuzda her yaş grubunda haftada bir saat düzenli olarak yapılır.

YARATICI DRAMA

Anaokulumuz, öğrencilere sağlıklı bir öğrenme deneyimi sunmak ve öğrenme sürecini keyifli, kalıcı ve aktif bir hale getirmek amacıyla drama derslerini okul öncesi programı, müzik ve görsel sanat dersleriyle bütünleşik bir şekilde yürütmektedir. Bu bütünlük, öğrencilerin çok yönlü gelişimine katkı sağlamayı ve öğrenmeyi sadece bilgi edinme değil, aynı zamanda duygu, düşünce ve yaratıcılık yoluyla deneyimleme olarak görmeyi hedeflemektedir.

Drama dersleri, öğrencilere kendilerini ifade etme, duygusal zekâ kazanma ve problem çözme yeteneklerini geliştirme konularında zengin deneyimler sunmaktadır. Aynı zamanda, drama etkinlikleri aracılığıyla öğrencilere farklı perspektiflerden bakma ve empati geliştirme fırsatı verilmektedir.

Bu bütünleşik yaklaşımın temel amacı, öğrencilerin öğrenme sürecini sadece bilgiyi ezberleme üzerine değil, aynı zamanda duygusal bağlamda zenginleştirme ve yaratıcılıklarını geliştirme yoluyla daha etkili ve kalıcı hale getirmektir. Bu sayede, anaokulumuz öğrencilere sadece akademik başarı değil, aynı zamanda hayatları boyunca kullanacakları çok yönlü beceriler kazandırmayı amaçlamaktadır.

MÜZİK

Anaokulumuzdaki müzik dersleri, çocuklarımızın müzikle tanışmalarını, ritmi hissetmelerini, kendilerini şarkılarla ifade etmelerini ve yaratıcılıklarını geliştirmelerini hedefler. Bu dersler, sadece müzikal becerileri değil, aynı zamanda dil gelişimini, sosyal becerileri ve duygusal zekayı desteklemeyi amaçlar.

Müzik derslerimizde aktif katılım ve eğlence ön plandadır. Öğrencilerimiz, ritim oyunları, şarkılar ve renkli rontlar aracılığıyla müziği keşfederken aynı zamanda eğlenirler. Bu etkinlikler, öğrenmeyi sevmelerine ve müziği bir yaşam tarzı olarak benimsemelerine katkı sağlar.

SATRANÇ

Satranç derslerinin ilk ve temel amacı, öğrencilere satrancı bir oyun olarak değil, aynı zamanda bir düşünme disiplini olarak görmelerini sağlamaktır. Bu bağlamda, öğrencilere satranç oyununu sevme ve ona karşı olumlu bir tutum geliştirme fırsatı sunulmaktadır. Bu, öğrencilerin strateji geliştirme sürecine daha istekli bir şekilde katılmalarını teşvik etmeyi amaçlamaktadır.

Strateji geliştirme becerileri, satranç derslerinde vurgulanan önemli bir unsur olup, öğrencilere düşünce süreçlerini organize etme, planlama yapma ve karar verme yetenekleri kazandırmayı hedeflemektedir. Bu beceriler, öğrencilerin analitik düşünme kapasitelerini artırarak matematiksel ve problem çözme yeteneklerini güçlendirmeye yöneliktir.

Bu sayede, anaokulumuzdaki satranç dersleri, öğrencilere hem zevkli bir oyun deneyimi sunarak satrancı sevdirmeyi hem de zihinsel gelişimlerini destekleyerek strateji geliştirme becerilerini güçlendirmeyi amaçlamaktadır.

GÖRSEL SANATLAR

Görsel sanat derslerimiz, öğrencilere hayal gücünü kullanma ve kendi dünyalarını yaratma konusunda ilham verici bir ortam sağlamaktadır. Resim teknikleri, öğrencilere farklı ifade biçimlerini deneme ve keşfetme olanağı tanımakta, aynı zamanda özgün ifadelerini yaratma yeteneklerini güçlendirmektedir.

Derslerimiz aynı zamanda öğrencilere dünyadaki ve ülkemizdeki önemli sanatçıları ve eserleri tanıtmakta, sanata dair temel bilgileri öğrenmelerini sağlamaktadır

SERAMİK

Anka Bilim Anaokulunda tüm yaş gruplarında haftada bir saat seramik dersi vardır. Seramik sanatını tanımak, sanatçıları öğrenmek ve eserlerini incelemek materyal ile ilgili yöntem ve bakış açısı kazandırır. Seramik uygulamaları duyu, motor ve kas becerilerini boyut algılarını geliştirir. Öğrencilerin yaratıcılıkları ve enerjileri arasında bağ kurup üretim sağlamalarını, üretimlerini yaşamla ve yaşama dair birçok beceriyle ilişkilendirmesine olanak verir.

ZENGİNLEŞTİRİCİ ETKİNLİKLER

GEZİ GÖZLEM

Öğrencilerin araştırma, problem çözme ve olayı yerinde gözlemleme yolu ile doğrudan ve anlamlı öğrenme gereksinimlerini karşılama amacı ile geziler planlanır. Planlanan geziler bir yandan öğrencilerimizin yaşadıkları çevreyi tanımalarına, bir yandan da eğitim programına alınan kazanımlara ulaşmalarına ve kavramları öğrenmelerine ortam hazırlar.

YAŞAYAN BAHÇE

Öğrenciler tarafından çeşitli bitkilerin yetiştirilmesi, onların yeni bilgiler kazanmasına, yeni ilgi alanlarının ortaya çıkmasına olanak sağlar. Bu etkinlikler, öğrencilerin bitkileri tanımalarını, incelemelerini ve nasıl yetiştikleri hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlayarak gözlem yapmalarını kolaylaştıran bir çalışmadır. Tükettiğimiz ürünlerin nasıl bir yolculuktan geçerek geldiğini birinci elden deneyimleme şansı bulmak onlara bilinçli tüketimi de farkettirir.

DEMOKRASİ OYUNLARI

Öğrencilerimizin kendi beklentileri ve bakış açıları doğrultusunda fikirlerini ortaya koymaları, diğerlerinin fikirlerini fark etmeleri adına uygulanan bir çalışmadır. Her ay belirlenen bir rutin ve konu kapsamında demokrasi oyunları sınıflarımızda yer bulur. Kendi hakları kadar başkalarının haklarına da saygılı bireyler olma yolunda öğrencilerimizin farkındalık kazanmaları sağlanır.

ÖZEL GÜN ETKİNLİKLERİ

Okulumuzda her gün özeldir. Özel Anka Bilim Anaokulunda öğrencilerimizin bu duyguyla, okula her gün yeni bir merak ve heyecanla gelmeleri hedeflenir. Bu amaçla, öğrencilerimizin deneyimlerini daha zengin yaşantılara dönüştürebilecekleri özel gün etkinlikleri planlanır ve kutlanır.

GEMS (Great Exploration in Math and Science) UYGULAMALARI

Araştırmalar, erken yaşlarda verilen fen ve matematik eğitiminin çocukların temel kavramları öğrenmelerinde ve okula hazırbulunuşlukla ilgili becerilerinin kazanılmasında büyük öneme sahip olduğunu göstermektedir.

Bu düşünceden hareketle GEMS Eğitim Yaklaşımı programımızda önemli bir yer teşkil etmektedir. Great Exploration in Math and Science sözlerinin kısaltması olan GEMS kelimesi, Türkçe olarak Fen ve Matematikte Büyük Gelişmeler şeklinde çevrilmiştir. Bu program California Üniversitesi Lawrence Bilim Merkezinde oluşturulmuştur. Sürekli gelişime açık, etkili, esnek ve kaliteli olan GEMS Programı sayesinde heyecan verici fen ve matematik etkinlikleri sınıflara taşınır.

STEAM (Science Technology Engineering Art Mathematics) UYGULAMALARI

STEAM, öğrencilerimizin günlük yaşamda karşılaştıkları sorunlara, ellerindeki materyallerle çözüm üretmelerini sağlayan bir 21. yüzyıl öğrenme modelidir. Grup çalışmasıyla işbirliğini öğrenen, iletişimi güçlenen, kritik çözümler üretip farklı yollar arayabilen, yenilik yapabilen, kendine güvenen ve geleceğin mesleklerine hazır bireyler yetiştirmek STEAM’in ilkesidir.

Okulöncesi eğitimde STEM/STEAM eğitim programında;
· Bilme/anlama
· Beceriler
· Yaratma
· Duygular
olmak üzere dört temel öğrenme becerisi yer alır.

Öğrencilerimizin bu becerilerle, günlük yaşamlarında karşılaştıkları yeni kavramları ilişkilendirmeleri hedeflenir.

Filozof Çocuk Etkinlikleri


Özel Anka Bilim Anaokulunda öğrencilerimizin eleştirel, yaratıcı ve birlikte düşünme becerilerini geliştirebilmek için çocuklar için felsefe etkinlikleri gerçekleştirilir.

Öğrencilerimiz, bilgi alıcısı, yüklenicisi konumundan çıkıp, bilgi üreticisi olmaları için desteklenir. Bazen oyunların içinden bazen de okuduğumuz hikâyenin içinden çıkan konular felsefe konularımızı oluşturur.

Ayrıca Eko Okul çalışmaları ve Minik Tema etkinlikleri de programımız içinde yer alır.

MUTFAKTA BİLİM ETKİNLİKLERİ

Anaokulumuz için bilimin en eğlenceli hali mutfakta can bulur. Öğrencilerimiz günlük yaşamda kullandıkları, yedikleri ya da gördükleri malzemelerle keyifli keşif anlarını mutfakta yaşarlar. Mutfak etkinlikleri anaokulu etkinliklerimizin vazgeçilmez bir parçasıdır.