DOUBLE&DOUBLE

Yabancı dil programımız da diğer tüm öğretim programlarımıza benzer şekilde oyun temellidir. Program hedefimiz öğrenme sürecini etkili ve keyifli hale getirmeyi amaçlar. Oyunlar, dilin doğal bir şekilde öğrenilmesini teşvik eder ve öğrencilerimizi dil konuşmaya cesaretlendir.

Programımızın temel odak noktalarından biri, öğrencilerimizin yabancı dilleri konuşma ve anlama becerilerini geliştirmektir. Programımız, her bir öğrencinin bireysel dil gelişim ihtiyacına göre esnetilebilir yapıya sahiptir. Bu sayede her öğrenci, kendi hızında ilerleyebilir ve öğrenme sürecini daha etkili bir şekilde deneyimleyebilir.

İngilizce ve Almanca yabancı dil eğitimi okul öncesinde tüm derslerin amaca yönelik olarak sınıf öğretmeni ve yabancı dil öğretmeni ya da iki yabancı dil öğretmeninin birlikte yürüttükleri çift öğretmenli programlarla yürütülmektedir

Sınıf öğretmeni ve yabancı dil öğretmenince birlikte yürütülen co-teaching derslerimiz Türkçe ve öğrenilen yabancı dil (İngilizce ya da Almanca) arasındaki bağlantıları öğrencinin keşfetmesini sağlayarak doğal ortamda dil edinimini desteklemekte, iki yabancı dil öğretmeninin birlikte yürüttüğü team-teaching derslerimiz ise öğrencilerin yabancı dile maruz kalma yoğunluğunu artırarak dil edinimini hızlandırmaktadır.

Dünya genelindeki uygulamalarda da iki öğretmenli yabancı dil öğretimi, modeli olarak önemli başarılar elde etmiştir. Örneğin, Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan bir araştırma, coteaching'in ilkokul ve ortaokullarda öğrenci başarısını olumlu yönde etkilediğini bulmuştur (Murawski & Swanson, 2001). Benzer sonuçlar, coteaching'in dil yeterliliği, kültürel anlayış, öğrenci katılımı ve öğrenme sonuçları konusunda iyileşmelerle ilişkilendirildiği Japonya, Danimarka ve İngiltere gibi ülkelerde de gözlemlenmiştir (Mahoney, 2004; Thousand, Villa & Nevin, 2006).

CO-TEACHİNG

Okulumuzda co-teaching, 5 yaş, 1 ve 2. sınıfta uygulanır. Cook ve Friend (1995), co-teaching'i "iki veya daha fazla profesyonelin, çeşitli veya karışık bir öğrenci grubuna tek bir fiziksel alan içinde derinlemesine öğretim sağlaması" olarak tanımlar. Co-teaching yaklaşımımız, yabancı dilde ve ana dilde aynı etkinlikleri tekrarlamak yerine farklılaştırılmış öğretim üzerine odaklanmasıyla diğer birçok Türk okulundaki iki öğretmenli yabancı dil eğitimi yaklaşımından ayrılmaktadır.

Bireyselleştirilmiş Dikkat: Co-teaching'deki azaltılmış öğretmen-öğrenci oranı, her öğrenciye daha fazla kişiselleştirilmiş odaklanma sağlar ve öğrenme sonuçlarını artırır.

Gelişmiş Sosyal ve Duygusal Gelişim: Co-teaching modelimiz, öğrencinin ihtiyaçlarına daha derin bir anlayış kazandırarak sosyal ve duygusal gelişimi destekler.

İşbirliğini Teşvik: İki öğretmenin işbirliği içinde çalışmasını gören öğrenciler, işbirliği hakkında öğrenme ve pratiğe yönelik öğrenme ve davranış geliştirme olanağı bulur.

Konuşma Becerilerinin İyileştirilmesi: Sınıfta iki öğretmenin bulunması, öğrencilere destekleyici bir ortamda konuşma becerilerini pratiğe dökme ve geliştirme fırsatları sunar.

Disiplinlerarası Bağlantılar: Farklı disiplinlerden iki öğretmenle, konular arasında bağlantılar kurmak daha kolay hale gelir, bu da öğrencilere konu hakkında daha kapsamlı bir kavrayış sağlar.

TEAM-TEACHİNG

Team-teaching veya iki yabancı dil öğretmeninin aynı anda bir sınıfa liderlik etme uygulaması, öğretim modelimizin önemli bir bölümünü oluşturur. Bu uygulamanın öne çıkan avantajları şunlardır:

Artan Öğretimsel Yoğunluk: Sınıfta iki öğretmenin bulunması, öğrencilere daha fazla bireysel üretim ve geri bildirim zamanı sağlar.

Daha Çeşitli Öğretim: İki öğretmen, öğrencilere çeşitli perspektifler ve öğretim tarzları sunabilir, konu hakkındaki anlayışlarını artırabilir.

Daha Fazla Sınıf Kontrolü: Sınıfta iki öğretmenin olması, daha iyi sınıf yönetimi sağlar, bu da daha az kesinti ve öğrenmeye daha fazla zaman ayrılmasına neden olur.

İşbirlikçi Sorun Çözme: Takım öğretimi, öğretmenlere öğrenme zorluklarıyla işbirliği yapma ve yaratıcı çözümler bulma konusunda işbirliği yapma fırsatı tanır.