ANKA BiLiM KOLEJi
HER ÇOCUK DOĞRU IŞIKTA PARLAR

KARİYER PLANLAMASI

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi, öğrencilerin keşif ve araştırma dönemlerinde kendilerini, diğer insanları ve dünyayı tanıma, anlama ve kabul süreçlerinde rehberlik eder. Çalışmalarını bireyin benliğe yönelik duygularını anlama, anlamlandırma, sağlıklı kişilik gelişimine destek verme, kendini kabul ve sosyal destek kavramları içinde planlar. Meslek hayatının şekillendiği bu dönemde, yine kendilerini tanımadan hareketle kariyer planlamalarını yapılandırmalarına destek olur.

Öğrencilerin potansiyelini en iyi kullanacakları alanları seçimlerinde, aynı zamanda üniversite ve meslek seçimlerinde doğru karar alabilmeleri için çalışmalar planlar. Akademik süreçleri her öğrencinin ihtiyacına uygun olarak planlar ve takip eder. Aynı zamanda, doğru hedefler koyabilme, hedefini takip edebilme, iç motivasyonu artırma ve öz disiplin konularında öğrencilere destek sağlar, kaygılarıyla baş etme becerilerini artırır, içinde bulunacakları sınavlar hakkında her türlü bilgilendirme çalışmalarını planlar ve uygular.

Tüm bu süreçleri eş zamanlı olarak velilerle paylaşır, bilgilendirme seminerleri düzenler. İhtiyaçlara göre söyleşiler gerçekleştirir ve alanında uzman isimlerle destek çalışmaları gerçekleştirir. Ayrıca, TOBB Eğitim ve Teknoloji Üniversitesi ile Ostim Teknik Üniversitesi ile yapılan iş birlikleri sayesinde lise öğrencilerimiz bir sonraki adımdaki akademik ortamları yerinde görmeleri, dersleri izlemeleri için fırsatlar elde ederler. 11. ve 12. sınıflarımıza yönelik Ankara ve İstanbul Üniversite gezilerinin her yıl planlanması, öğrencilerin ilgili üniversitelerin bölümlerini ve koşullarını tanımalarına olanak sağlar.

Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı: Yurt dışında eğitim almak, öğrenciler için sadece akademik anlamda değil, aynı zamanda kişisel ve kültürel gelişim açısından da büyük fırsatlar sunar. Farklı ülkelerin eğitim sistemlerini deneyimlemek, yeni insanlarla tanışmak ve yabancı dilleri öğrenmek, gençlerin dünya vatandaşı olmalarına katkı sağlar. Ancak, yurt dışı eğitim süreci planlama ve başvuru aşamaları oldukça karmaşık olabilir. İşte bu noktada, yurt dışı eğitim danışmanları devreye girer ve öğrencilere rehberlik ederek hayallerini gerçeğe dönüştürmelerine yardımcı olur.

Yurtdışı eğitim danışmanları, öğrencilere başvuru süreçlerinde profesyonel rehberlik sağlayan uzman kişilerdir. İlk adımdan itibaren öğrencilerin ihtiyaçlarına uygun bir eğitim planı hazırlamak için bireysel danışmanlık yaparlar. Başvuru belgelerinin hazırlanması, dil sınavlarına hazırlık, vize işlemleri ve eğitim ücretleri gibi konularda öğrencileri yönlendirirler. Bu sayede, öğrencilerin yurt dışında eğitim almaları için engelleri aşmalarına ve doğru tercihler yapmalarına destek olurlar. Farklı ülkelerin eğitim sistemlerini, üniversitelerini ve burs imkanlarını yakından takip ederler. Ayrıca, öğrencilerin bireysel yeteneklerini ve ilgi alanlarını dikkate alarak, onlar için en uygun eğitim fırsatlarını belirlemek için titizlikle çalışırlar.

Yurtiçi Danışmanlığı

Üniversite ve Kolej Seçimi: Öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine uygun üniversite ve kolejleri belirlemede yardımcı olur. Programlar, üniversitelerin itibarı, akademik başarıları ve diğer önemli faktörler göz önünde bulundurularak en iyi seçenekler sunulur.

Başvuru Hazırlığı: Öğrencilerin başvuru sürecine hazırlanmasında destek sağlar. Başvuru formları, transkriptler, referans mektupları ve kişisel beyanlar gibi belgelerin düzenlenmesi ve hazırlanmasında rehberlik eder.

Sınav Hazırlığı: Üniversiteye kabul için gereken standart testlerin (örn. SAT, ACT, YKS vb.) hazırlığında öğrencilere yardımcı olur. Sınav stratejileri, pratik sınavlar ve değerlendirmelerle sınav performansını artırmayı hedefler.

Burs ve Finansal Destek: Öğrencilere burs ve finansal destek seçenekleri hakkında bilgi verir. Burs başvuruları ve burs alma süreçlerine rehberlik eder.

Mülakat Hazırlığı: Üniversite ve kolej mülakatlarına hazırlık yapar. Mülakat teknikleri, soru-cevap pratikleri ve güvenli sunum becerileri üzerinde çalışır.

Yurtdışı Danışmanlığı

Yurt dışında eğitim almak, öğrenciler için sadece akademik anlamda değil, aynı zamanda kişisel ve kültürel gelişimleri açısından da büyük fırsatlar sunar. Farklı ülkelerin eğitim sistemlerini deneyimlemek, yeni insanlarla tanışmak ve yabancı dilleri öğrenmek, gençlerin dünya vatandaşı olmalarına katkı sağlar. Ancak, yurt dışı eğitim süreci planlama ve başvuru aşamaları oldukça karmaşık olabilir. İşte bu noktada, yurt dışı eğitim danışmanları devreye girer ve öğrencilere rehberlik ederek hayallerini gerçeğe dönüştürmelerine yardımcı olur.

Yurt dışı eğitim danışmanları, öğrencilere başvuru süreçlerinde profesyonel rehberlik sağlayan uzman kişilerdir. İlk adımdan itibaren öğrencilerin ihtiyaçlarına uygun bir eğitim planı hazırlamak için bireysel danışmanlık yaparlar. Başvuru belgelerinin hazırlanması, dil sınavlarına hazırlık, vize işlemleri ve eğitim ücretleri gibi konularda öğrencileri yönlendirirler. Bu sayede, öğrencilerin yurt dışında eğitim almaları için engelleri aşmalarına ve doğru tercihler yapmalarına destek olurlar.

Yurt dışı eğitim danışmanlarının bir diğer önemli özelliği, deneyim ve uzmanlık alanlarıdır. Farklı ülkelerin eğitim sistemlerini, üniversitelerini ve burs imkanlarını yakından takip ederler. Ayrıca, öğrencilerin bireysel yeteneklerini ve ilgi alanlarını dikkate alarak, onlar için en uygun eğitim fırsatlarını belirlemek için titizlikle çalışırlar.