ANKA BiLiM KOLEJi
HER ÇOCUK DOĞRU IŞIKTA PARLAR

EĞİTİM YAKLAŞIMIMIZ

Özel Anka Bilim Anadolu Lisesi, öğrencilerimize, akademik ve bireysel yetkinliklerini geliştirerek, yaşamda var olmayı istedikleri hedefe ulaşmalarına destek olacak güçlü bir eğitim ortamı sunar. Okulumuzun bilimsel gelişmelere açık, dünyadaki gelişmelere uyum sağlayan yenilikçi ortamında, öğrencilerimiz, iletişim becerileri güçlü, çözüm odaklı ve yenilikçi, sosyal sorumluluk bilincine sahip, kültürler arası farklılıklara ve adalete saygılı dünya insanları olarak yetiş ir.

Lisemizde, 4 yıllık program uygulanır. 8. sınıftan sonra, Lise Hazırlık Yeterlilik sınavında başarılı olan öğrenciler, 9.sınıfına devam ederler.

9. sınıfta seçmeli ve zorunlu dersler ortak alınır. Ayrıca rehberlik birimimizin uyguladığı farklı çalışmalarla, öğrencilerimizin kendilerini tanımalarına, ilgi ve yeteneklerini keşfetmelerine fırsat tanınır. Böylece, 10.sınıfa, öğrencilerimizin alanlara yönelmelerini sağlayacak zenginleştirilmiş seçmeli der slerden oluşan bir programla devam edilir.

9. ve 10.sınıfta, akademik ve sosyal gelişimin birbirine paralel ilerlemesi amaçlanır. Öğrencilerimize, üst düzey düşünme becerilerini geliştirecek problem çözme, eleştirel düşünme, çözüm odaklılık gibi zihinsel yetkinlikler ile farklılıklara saygı duyma, empati kurma, iş birliğine yatkınlık (ekipdaşlık), akademik dürüstlük ve sosyal sorumluluk bilinci edinme gibi değerler kazandırma, önceliğimizdir.

11. ve 12.sınıfta üniversiteye hazırlık çalışmaları başlar. 11. sınıfta okul sonrası hazırlık kursları düzenlenir. 12.sınıfta ise okul dışı başka bir desteğe ihtiyaç duyulmayacak şekilde, TYT ve AYT hazırlıkları, alanında yetkin ve deneyimli öğretmenler tarafından sürdürülür. Bu hazırlık aşamasında özgün kaynaklar öğrencilerimize sunulur. Tarama ve deneme sınavları belli aralıklarla uygulanır, sonuçları öğrenci ve velilerimizle paylaşılır ve ihtiyaç duyulan alanlarda destek programı planlanır.

ÖĞRENME ORTAMLARI

Dersliklerimiz, kalıcı öğrenmenin gerçekleşmesi için öğrencilerimizin uygulamalı çalışmalar yapabileceği, derslerin gerektirdiği teknik donanımı ve araç gereçleri içeren öğrenme ortamları olarak düzenlenmiştir. Fen bilimlerinin temel ilkelerinin, bilimsel yöntemlerle, merak duygusunu canlı tutarak ve yaşamla bağlantısı kurularak kavranması için Fizik, Kimya ve Biyoloji derslerimiz laboratuvarlarda işlenir. Sosyal Bilimler, Edebiyat ve Matematik derslikleri, bu derslerin içeriğine uygun, düzenleme ve değişikliklerin yapılabileceği şekilde tasarlanmıştır. Müzik ve Resim atölyelerimizle gelişim atölyelerimiz, öğrencilerimizin uygulamalı, keyifli ve yaratıcı çalışmalar yapabilecekleri donanıma sahiptir.

Ayrıca TOBB Eğitim ve Teknoloji Üniversitesi ve Ostim Teknik Üniversitesi ile yapılan iş birlikleri ile lise öğrencilerimizin bir sonraki adımdaki akademik ortamları yerinde görmeleri, dersleri izlemeleri sağlanır. Okulumuza sağlanan ayrıcalıklarla, öğrencilerimizin bilimsel proje süreçlerinde ihtiyaç duyabilecekleri araştırma ve deney ortamları da eğitimlerinin bir parçası olarak bu üniversitelerde kullanımlarına sunulur.

Öğretim yılı planlanırken, öğrencilerimizin geniş bir vizyona sahip olmalarını sağlayacak müze, çeşitli kurum ve kuruluş ziyaretlerinin yanı sıra sergi, tiyatro ve konser gibi sanatsal etkinliklerde bulunmaları da ön planda tutulur.

ÖĞRENCİ MERKEZLİ EĞİTİM VE UYGULAMALAR

Öğretim programlarımız, sorgulama temelli, tematik yaklaşıma dayalı sarmal bir yapıda ilerler. Tüm derslerimiz, öğrenciyi merkeze alan öğretim yöntem ve teknikleriyle işlenir. Öğrencilerimiz, bilgiyi, uygulamalı şekilde deneyimleyerek öğrenir. Akıllı tahta ve online ders ortamları gibi teknolojinin sunduğu olanaklardan öğrenmeyi kolaylaştıracak araçlar olarak yararlanılır. Zengin kaynaklar içeren kütüphanemiz, eğitim programlarımız dahilinde, öğretmen liderliğinde kullanımının yanı sıra ders saatleri dışında da öğrencilerimizin kullanımına sunulmuştur.

SAĞLIKLI BİR KİŞİLİK GELİŞİMİ VE KARİYER PLANLAMASI

Psikolojik Danışma ve Rehberlik servisi, öğrencilerin keşif ve araştırma dönemlerinde kendilerini, diğer insanları ve dünyayı tanıma anlama ve kabul süreçlerinde rehberlik eder.

Çalışmalarını bireyin benliğe yönelik duygularını anlama anlamlandırma, sağlıklı kişilik gelişimine destek verme, kendini kabul ve sosyal destek kavramları içinde planlar. Meslek hayatının şekillendiği bu dönemde yine kendilerini tanımadan hareketle kariyer planlamalarını yapılandırmalarına destek olur .

Lise yılları yol haritalarının tam da sabitlenmeye başlandığı yıllardır. Her öğrencinin özelinde potansiyellerini en iyi kullanacakları alanları seçimlerinde aynı zamanda üniversite ve meslek seçimlerinde doğru karar alabilmeleri için çalışmalar planlar. Üniversite gezilerini sadece görmekten çıkartıp içinde yer aldıkları bir deneyime dönüştürür. Gelecekte olmak istedikleri meslek gruplarının yaşantılarına dahil ederek bu konuda önemli deneyimler kazanmalarına yardımcı olur. Tüm çalışmalarını öğrencilerini merkez alarak 9. Sınıftan başlayıp 12. Sınıfa kadar okul aile üçgeninde sürdürür.

Akademik süreçleri her öğrencinin ihtiyacı doğrultusunda planlar ve takip eder. Bununla doğru hedefler koyabilme, hedefini takip edebilme, iç motivasyonu artırma ve öz disiplin konularında öğrencileri destekler, kaygılarıyla başetme becerilerini artırır, içinde bulunacakları sınavlar hakkında her türlü bilgilendirme çalışmalarını planlar ve uygular.

Tüm bu süreçleri eş zamanlı olarak velilerle paylaşır, bilgilendirme seminerleri düzenler. İhtiyaçlara göre söyleşiler gerçekleştirir ve alanında uzman isimlerle destek çalışmaları gerçekleştirir.