ANKA BiLiM KOLEJi
HER ÇOCUK DOĞRU IŞIKTA PARLAR

İNGİLİZCE ALMANCA

İNGİLİZCE EĞİTİMİ

Okulumuzda verilen yoğun İngilizce eğitimiyle öğrencilerimiz, her ortamda etkin iletişim kurar, kendilerini yazılı ve sözlü olarak akıcı biçimde ifade eder, kendilerinden beklenen yüksek akademik standartlara hazırlanırlar. Dersler, alanlarında yetkin İngilizce öğretmenlerimizin yanı sıra, yabancı uyruklu öğretmenlerimizle de desteklenir.

Okulumuzda İngilizce eğitimi, üst düzey dil becerilerini kazandırmak üzere anaokulundan liseye uzanan bir süreçte, yoğun olarak verilir.

  • Anaokulumuzda programın, yarım gün İngilizce öğretmeniyle, yarım gün sınıf öğretmeniyle yürütüldüğü “half and half” uygulaması vardır. Gün içinde etkinliklerimizin yarısı sınıf öğretmeni ile yarısı da İngilizce öğretmeni ile gerçekleştirilir. Anaokulumuzda uygulanan İngilizce programı; Türk ve yabancı uyruklu İngilizce öğretmenleri ile yürütülür. Kazanımlar her iki öğretmen tarafından da farklı etkinliklerle zenginleştirilerek pekiştirilir ve geliştirilir. Anaokulunda öğrencilerimizin sözel iletişim becerilerinin geliştirilmesi hedeflenir. Belirlenmiş temalar, öğrencilerimizin aktif ve yaratıcı tarzda öğrenmelerini destekler ve günlük yaşantıları ile okulda edindikleri bilgiler arasında bağlantı kurmalarına olanak sağlar. Kullanılan tüm araçlar, öğretim yöntem ve teknikleri, öğrencilerimizin dil öğrenimine karşı olumlu algı geliştirmelerini ve özgüven sahibi olmalarını amaçlamaktadır.
  • İlkokulda İngilizce dersleri, içeriğin tematik olarak düzenlendiği ve sorgulama temelli işlendiği bir yaklaşıma sahiptir. Öğrencilerimizin kişiliklerinin hızla geliştiği ilkokul döneminde, İngilizce derslerinde kendilerini ifade edebilecekleri güvenli ortamlar yaratılır. Hem bireysel hem de grup çalışmalarında başarılı, fikirlerini güvenli bir şekilde ifade edebilen öğrenciler yetiştirilir. İngilizce derslerimiz biri Türk diğeri yabancı uyruklu iki öğretmen tarafından paylaşılır. Öğrencilerimiz dört dil becerisi ve dilin kullanımı üzerinde eğitim alırlar. Yabancı öğretmenler tarafından yürütülen CLIL (Content and Language Integrated Learning) derslerinde ise “İçerik Temelli Yabancı Dil Öğretim Modeli” uygulanır.
  • Ortaokulda öğrencilerimizin dört dil becerisinde CEFR B1+ (Common European Framework of Reference for Languages) düzeyine ulaşmaları ve her türlü ortamda etkin İngilizce iletişim kurmaları amaçlanır. 5. sınıf programımız hazırlık sınıfı olarak kabul edilir. Akademik derslerin ağırlığı azaltılmadan yoğun bir yabancı dil eğitimi verilir. Sonraki yıllarda öğrencilerimiz, yaşlarına uygun edebi eserleri okuyup inceleyerek edebi analiz yapmayı öğrenir, dil öğrenimleriyle birlikte entelektüel düzeylerini geliştirirler. Ayrıca, ortaokul seviyesinde dil becerilerinin araştırma ve sunum becerileri ile desteklenmesi hedeflenir.
  • Lise seviyesinde İngilizce dersi, dört becerinin yanı sıra; dilbilgisi, sözlü iletişim, metin yazma ve inceleme esasına dayanır. Öğrencilerin araştırma ve üst düzey düşünme becerilerinin geliştirilmesi hedeflenir.

9. sınıfın gerektirdiği İngilizce dil yeterliliğine sahip olmayan öğrencilerimiz için okulumuzda lise hazırlık sınıfı bulunmaktadır. Hazırlık sınıfında, haftada 23 saat olarak devam eden İngilizce eğitimi, öğrencilerimizi, okudukları metinlerin ayrıntılı çözümlemelerini yaparak değerlendirebilecekleri, farklı metin türlerinde sürece dayalı ve yaratıcı yazma çalışmaları ortaya koyabilecekleri, yabancı kaynaklardan araştırmalar yapıp sunabilecekleri bir düzeye getirir.

Öğrencilerimizin yaşam boyu İngilizce dilinde okuyucu olmaları, edebi metin analizi yapabilmeleri, analitik ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirmeleri ve küresel yurttaşlık anlayışı, önemli hedeflerimiz arasındadır. Bu edinimlerle, öğrencilerimiz;

  • TOEFL Primary, TOEFL Junior, PET, FCE, IGCSE, SAT, TOEFL, IELTS gibi uluslararası tanınırlığı ve geçerliği olan sınavlara girmeleri teşvik edilerek, yüksek öğrenimlerine seçkin kurumlarda devam etme şansı elde ederler.
  • Tüm sınıf seviyelerinde yabancı dil, sadece ders içinde değil, sosyal ve kulüp etkinliklerinde de yoğun olarak kullanılır. MUN (Model Birleşmiş Milletler), Destination Imagination, Münazara Kulübü (DEBATE), İngilizce Edebiyat Kulübü, İngilizce Tiyatro Kulübü öğrencilerimizin İngilizce olarak kendilerini ifade edebilecekleri ortamlardır.

Liseden mezun olan öğrencilerimizi C1 düzeyine ulaştırarak, üniversitelerin hazırlık sınıflarını geçmeleri ve derslerini yabancı dilde takip edebilmelerini sağlamak öncelikli hedefimizdir.

ALMANCA EĞİTİMİ

Anaokullarımızdan başlayarak yoğun İngilizce programımızın yanı sıra ikinci yabancı dil olarak Almanca eğitimi verilmektedir. Almanca yabancı dil programımızın temel hedefi, öğrencilerimizin bu dilde akıcı bir şekilde düşünmeleri, kendilerini ifade etmeleri ve akademik düzeyde araştırma yapabilmeleridir.

İkinci yabancı dil olarak Almancayı seçmemizin nedeni, özellikle teknik alanda Avrupa’da en çok kullanılan dil olması ve Almanca konuşulan Avrupa ülkelerinin üniversite öğreniminde tercih edilmesidir. Almanca, Avrupa Birliğinin kullandığı üç çalışma dilinden biridir ve dünyadaki bilimsel yayınların beşte biri Almancadır. Ayrıca, İngilizce ile yapısal benzerliği dolayısıyla, öğrencilerimizin kolaylıkla edinebileceği bir dildir.

  • Anaokulundan itibaren başlayan Almanca dersleri öğrencilerimizin erken yaşta ikinci bir dille tanışmaları, doğru telaffuz ve kulak dolgunluğu kazanmaları hedefiyle oyunlaştırılmış eğitim teknikleri ile yürütülür. Okul öncesinde şiirler, şarkılar ve oyunlarla Almanca dili sevdirilerek ilk temeller atılır.
  • İlkokulda da Almanca derslerimiz oyun temelli etkinlikler, istasyon çalışmaları ve şarkılarla zenginleştirilerek verilir. Üçüncü sınıftan itibaren Almanca yazma ve okuma becerisi de eklenerek daha akademik bir programla Almanca öğrenimi devam eder.
  • Okulumuzda 5. sınıf ve Lise Hazırlık sınıflarında Almanca ve İngilizce ağırlıklı programlar uygulanmaktadır. 5. sınıftan itibaren artan Almanca ders saatleri ile öğrencilerimizin Almanca anlama ve konuşma becerilerini geliştirerek, rahatlıkla kendilerini ifade edebilmelerini sağlamak hedeflenir. Verilen Almanca eğitimiyle, öğrencilerimiz, Ortaokul sonunda, Lise için beklenen üst düzey dil becerilerini edinmiş olarak 9. sınıfa devam ederler.
  • Lise seviyesinde de yoğun bir programla süren Almanca dersleri dört dil becerisinin yanı sıra; dilbilgisi, metin yazma ve inceleme, araştırma ve eleştirel düşünce becerilerini geliştirmeyi hedefler.

Öğrencilerimizin 12. sınıfın sonunda, Ortak Avrupa Dil Kriterleri ile belirlenen hedef ve kazanımlara göre en az B1+ seviyesini tamamlamış olarak mezun olmaları beklenir. Almanya ve Avusturya’da tanınmış birçok üniversitenin kabulü için yeterli olan bu seviye, mezun öğrencilerimize bir ayrıcalık kazandırır. Öğrencilerimizin dil edinimleri, belirli dönemlerde uluslararası geçerliliği olan Telc Zertifikat ya da Goethe Zertifikat sınavlarıyla ölçülüp takip edilir.