ANKA BiLiM KOLEJi
HER ÇOCUK DOĞRU IŞIKTA PARLAR

İNGİLİZCE ALMANCA

İKİ YABANCI DİLLE DÜNYAYI KUCAKLAYIN

Küreselleşen dünyada birden fazla dile sahip olmak gerekliliğinden hareketle okulumuzda ileri düzeyde iki yabancı dil eğitimi verilir. Dersler, alanlarında yetkin İngilizce ve Almanca öğretmenlerimizin yanı sıra, yabancı uyruklu öğretmenlerimizle de desteklenir.

Öğrencilerimizin yaşam boyu İngilizce ve Almanca dilinde okuyucu olmaları, edebi metin analizi yapabilmeleri, analitik ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirmeleri ve küresel yurttaşlık anlayışı kazanımları, önemli hedeflerimiz arasındadır.

Okulumuzda verilen yoğun İngilizce eğitimiyle öğrencilerimiz, her ortamda etkin iletişim kurar, kendilerini yazılı ve sözlü olarak akıcı biçimde ifade eder, kendilerinden beklenen yüksek akademik standartlara hazırlanırlar. 12. sınıfın sonunda, Avrupa Ortak Dil Kriterleri ile belirlenen hedef ve kazanımlara göre her iki dilde de C1 seviyesinde mezun olan öğrencilerimiz, uluslararası tanınırlığı ve geçerliği olan sınavlara girerek, yüksek öğrenimlerine seçkin uluslararası kurumlarda devam etme şansı elde ederler.

İNGİLİZCE EĞİTİMİ

Okulumuzda İngilizce eğitimi, üst düzey dil becerilerini kazandırmak üzere anaokulundan liseye uzanan bir süreçte, sarmal bir yaklaşımla verilir.

Anaokulumuzda İngilizce yabancı dil programları Double&Double sistemi ile sürdürülür. Dinleme ve konuşma becerilerinin geliştirilmesine odaklanan İngilizce programı; Türk öğretmenlerin yanı sıra yabancı uyruklu İngilizce öğretmenlerle de desteklenir. Double&Double sistemi yabancı dil öğretmenleri ile sınıf öğretmenlerinin birlikte yürüttüğü co-teaching dersleri ve iki yabancı dil öğretmeninin birlikte yürüttüğü team-teaching

derslerinden oluşur. Co-teaching ders kazanımları farklı dilde iki öğretmen tarafından farklı etkinliklerle zenginleştirilerek pekiştirilir ve geliştirilir. Team-teaching derslerinde ise sınıfta iki yabancı dil öğretmen ile öğrencilere daha fazla bireysel üretim ve geri bildirim zamanı sağlanarak dil edinimi hızlandırılır.

• Anaokulundan başlayan Double&Double yabancı dil yaklaşımı İlkokul 1. ve 2. sınıflarımızda da sürdürülmektedir. Co-teaching ve team-teaching dersleriyle yürütülen İngilizce derslerimizde öğrencilerimiz konuşma ve dinleme başta olmak üzere dört dil becerisi ve dilin kullanımı üzerinde yoğun bir yabancı dil eğitimi alırlar. İlkokulun sonunda öğrencilerimizin CEFR A2 (Common European Framework of Reference for Languages) seviyesinde mezun olmaları hedeflenir.

• Ortaokul 5. sınıf programımız yabancı dil hazırlık sınıfı olarak kabul edilir. Akademik derslerin ağırlığı azaltılmadan yoğun bir yabancı dil eğitimi verilerek ortaokula başlangıç yaparlar. Sonraki yıllarda öğrencilerimiz, yaşlarına uygun eserleri okuyup inceleyerek edebi analiz yapmayı öğrenir, dil öğrenimleriyle birlikte entelektüel düzeylerini de geliştirirler. Ortaokul seviyesinde yabancı dil becerilerinin araştırma ve sunum becerileri ile de desteklenmesi hedeflenir. Ortaokulda öğrencilerimizin dört dil becerisinde CEFR B1+ (Common European Framework of Reference for Languages) düzeyine ulaşmaları amaçlanır.

• Okulumuza Lise seviyesinde katılan ve lise başlangıç seviyesinde gerekli İngilizce dil yeterliliğine sahip olmayan öğrenciler için okulumuzda lise hazırlık sınıfı bulunmaktadır. Hazırlık sınıfında verilen haftalık 23 ders saati İngilizce eğitimi ile öğrencilerimiz lise başlangıç seviyesine ulaşmaktadır.

• Lise seviyesinde İngilizce derslerimiz, dört yabancı dil becerisinin yanı sıra; dilbilgisi, sözlü iletişim, metin yazma ve inceleme esasına dayanır. Liseden mezun olan öğrencilerimizin okudukları metinlerin ayrıntılı çözümlemelerini yaparak değerlendirebilecekleri, farklı metin türlerinde sürece dayalı ve yaratıcı yazma çalışmaları ortaya koyabilecekleri, yabancı kaynaklardan araştırmalar yapıp sunabilecekleri bir düzeye gelmeleri hedeflenir.

ANKA BİLİM COLLEGE
İNGİLİZCE ANADOLU LİSESİ

Öğrencilerimiz ilkokuldan başlayarak TOEFL Primary, TOEFL Junior, PET, FCE, IGCSE, SAT, TOEFL, IELTS gibi uluslararası tanınırlığı ve geçerliği olan sınavlara girmeleri teşvik edilerek İngilizce seviyeleri uluslararası sertifikalarla belgelendirilir.

Tüm sınıf seviyelerinde yabancı dil, sadece ders içinde değil, sosyal ve kulüp etkinliklerinde de yoğun olarak kullanılır. MUN (Model Birleşmiş Milletler), Destination Imagination, Münazara Kulübü (DEBATE), İngilizce Edebiyat Kulübü, İngilizce Tiyatro Kulübü öğrencilerimizin İngilizce olarak kendilerini ifade edebilecekleri ortamlardır.

ALMANCA EĞİTİMİ

Anaokullarımızdan başlayarak yoğun İngilizce programımızın yanı sıra ikinci yabancı dil olarak Almanca eğitimi verilmektedir. Almanca yabancı dil programımızın temel hedefi, öğrencilerimizin bu dilde akıcı bir şekilde düşünmeleri, kendilerini ifade etmeleri ve akademik düzeyde araştırma yapabilmeleridir.

İkinci yabancı dil olarak Almanca seçiminin nedeni, özellikle teknik alanda Avrupa’da en çok kullanılan dil olması ve Almanca konuşulan Avrupa ülkelerinin üniversite öğreniminde tercih edilmesidir. Almanca, Avrupa Birliğinin kullandığı üç çalışma dilinden biridir ve dünyadaki bilimsel yayınların beşte biri Almancadır. Ayrıca, İngilizce ile yapısal benzerliği dolayısıyla, öğrencilerimizin kolaylıkla edinebileceği bir dildir.

Almanca derslerimiz Almanya doğumlu ve eğitim hayatlarını en az Lise seviyesine kadar Almanya’da tamamlamış Türk ya da yabancı uyruklu öğretmenlerce yürütülür.

• Anaokulumuzda Almanca yabancı dil programları da Double&Double sistemi ile sürdürülür. İki yabancı dil öğretmeni ile sürdürülen derslerle öğrencilere daha fazla bireysel üretim ve geri bildirim zamanı sağlanarak dil edinimi hızlandırılır. Anaokulu Almanca dersleri öğrencilerimizin erken yaşta ikinci bir dille tanışmaları, doğru telaffuz ve kulak dolgunluğu kazanmaları hedefiyle oyunlaştırılmış eğitim teknikleri ile yürütülür. Okul öncesinde şiirler, şarkılar ve oyunlarla Almanca dili sevdirilerek ilk temeller atılır.

• Anaokulundan başlayan Double&Double Almanca yabancı dil yaklaşımı İlkokul 1. ve 2. sınıflarımızda da sürdürülmektedir. İlkokulda da Almanca derslerimiz oyun temelli etkinlikler, istasyon çalışmaları ve şarkılarla zenginleştirilerek verilir. Üçüncü sınıftan itibaren Almanca yazma ve okuma becerisi de eklenerek daha akademik bir programla Almanca öğrenimi devam eder.

• Okulumuzda 5. sınıf ve Lise Hazırlık sınıflarında Almanca ve İngilizce ağırlıklı programlar uygulanmaktadır. 5. sınıftan itibaren artan Almanca ders saatleri ile öğrencilerimizin Almanca anlama ve konuşma becerilerini geliştirerek, rahatlıkla kendilerini ifade edebilmelerini sağlamak hedeflenir.

• Verilen Almanca eğitimiyle, öğrencilerimiz, Ortaokul sonunda, İngilizce Anadolu Lisesi için beklenen üst düzey dil becerilerini edinmiş olarak 9. sınıfa devam ederler.

• Almanca Anadolu Lisesine devam edecek öğrencilerimiz ise Almanca hazırlık sınıfında alacakları yoğun Almanca eğitimi sonrası 9. sınıfa geçiş yaparlar.

• Lise seviyesinde de yoğun bir programla süren Almanca dersleri dört dil becerisinin yanı sıra; dilbilgisi, metin yazma ve inceleme, araştırma ve eleştirel düşünce becerilerini geliştirmeyi hedefler.

ANKA BİLİM COLLEGE
ALMANCA ANADOLU LİSESİ

Öğrencilerimizin dil edinimleri, belirli dönemlerde uluslararası geçerliliği olan Telc Zertifikat ya da Goethe Zertifikat sınavlarıyla ölçülüp takip edilir. İngilizce Anadolu Lisesi öğrencilerimizin 12. sınıfın sonunda, Ortak Avrupa Dil Kriterleri ile belirlenen hedef ve kazanımlara göre en az B1+ seviyesini, Almanca Anadolu Lisesi öğrencilerimizin ise C1 seviyesini tamamlamış olarak mezun olmaları beklenir. Almanya ve Avusturya’da tanınmış birçok üniversitenin kabulü için ön koşul olan bu seviyeler, mezun öğrencilerimize yurtdışında eğitimlerini sürdürebilmenin yolunu açar.