ANKA BiLiM KOLEJi
HER ÇOCUK DOĞRU IŞIKTA PARLAR

İLKOKUL

‘Her çocuk doğru ışıkta parlar’ felsefesiyle kurulan okulumuz, her öğrencinin potansiyelini keşfetmeye ve geliştirmeye odaklanan bir eğitim anlayışını benimser. Bu felsefe, her çocuğun özgün yeteneklere sahip olduğunu ve bu yeteneklerin doğru rehberlikle ortaya çıkarılabileceğini vurgular.

Okulumuzda öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarına ve ilgi alanlarına önem verilir. Milli Eğitim müfredatının yanı sıra, öğrencilerin yaratıcılıklarını, analitik düşünme becerilerini, problem çözme yeteneklerini ve sosyal becerilerini geliştirebilmeleri için, düşünme eğitimi, yaratıcı yazma, eğlenceli bilim ve küresel vatandaşlık gibi derslerle müfredat zenginleştirilmiştir.

Buna ek olarak, öğrencilere kendi öğrenme süreçlerini yönetme ve ilgi alanlarına yönelik projeler geliştirme olanakları tanınır. Öğrencilere kendi kendine öğrenme alışkanlığı kazanmaları ve kendi ilgi duydukları alanda derinlemesine bilgi edinmeleri için rehberlik edilir.

Hedefimiz, akademik olarak gelişmiş, kendi potansiyellerinin farkında ve yaşadıkları dünyaya olumlu katkı sağlayan özgüvenli bireyler yetiştirmektir.