ANKA BiLiM KOLEJi
HER ÇOCUK DOĞRU IŞIKTA PARLAR

İLKOKUL

İlkokulumuzda öğrencilerimizin okula ve öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirmeleri, düzenli çalışma ve okuma alışkanlığı kazanmaları hedeflenir.

Okulumuzda akademik kazanımlar sanat, felsefe, spor ile desteklenerek, öğrencilerin donanımlı, özgüveni yüksek, toplumsal ve kişisel değerlere sahip bireyler olarak geleceğe hazırlanmaları sağlanır.

Eğitim-öğretim faaliyetlerin yanı sıra sosyal etkinliklerle okul deneyimi zenginleştirilir. Sosyal sorumluluk projeleri ile öğrencilerin duyarlılıkları artırılırken, eğitsel gezilerle de kalıcı öğrenme desteklenir.

“Bir çocuğa yaklaşırken içimde iki duygu oluşur; şu anki çocuğa karşı sevgi ve gelecekteki yetişkine karşı saygı.”  Louis Pasteur

OKUMA ALIŞKANLIĞI EN ÖNEMLİ KAZANIMLARDAN BİRİDİR.

Anaokulunda başlayan kitap serüveni, okuma yazma öğrenimiyle birlikte ilkokulda da devam eder. Ayın kitabı uygulaması, serbest okuma saatleri, eğlenceli okuma dersi, yazarlarla tanışma etkinlikleri ve koridorlardaki okuma durakları öğrencilerimize kitap sevgisi aşılamak üzerine yapılandırılmıştır.

Ayrıca, ilkokul öğrencilerimizin kullanımına ayrılmış olan sesli kütüphanede okunan kitaplarla ilgili  drama ve benzeri çalışmalar sergilenir.

HER ÇOCUK DOĞRU IŞIKTA PARLAR.

Titizlikle oluşturduğumuz öğretmen kadromuz; öğrencilerimizin öğrenme performanslarını, farklılıklarını ve ilgi alanlarını dikkate alarak onların bireysel gelişimlerini destekler. Beceri kazandırmaya yönelik çalışmalar yaparken, hayallerini gerçekleştirmeleri sürecinde de öğretmenlerimiz öğrencilerimize rehberlik eder.

Okulumuzda öğrencilerimizin bireysel farklılıkları gözetilerek öğrenme süreçlerini destekleyecek ders planlamaları yapılır. Konulara uygun etkinlikler ve materyaller  kullanılarak, gelişimlerinin bir sonraki aşamasına temel olacak bilgi ve becerilere sahip olmaları hedeflenir.

 • Okulumuzda, dört temel dil becerisine dayanan İngilizce ve Almanca dil eğitimleri ile öğrencilerimizin dil öğrenimine karşı istek duymaları ve bu dillerde etkili iletişim kurmaları sağlanır.
 • Fen laboratuvarında yapılan Hayat Bilgisi ve Fen Bilimleri derslerimiz, STEAM çalışmaları ile desteklenir.
 • Matematik laboratuvarında yapılan matematik derslerimizde; içerik ve ürün farklılaştırılarak öğrencilerin eğlenceli bir şekilde öğrenmeleri sağlanır.
 • Müzik, Görsel Sanatlar ve Bilişim Teknolojileri derslerimiz, merak uyandıracak şekilde, öğrencilerimizin ilgilerine göre düzenlenmiş atölyelerde gerçekleştirilir.
 • Okulumuzda öğrencilerimiz ilk iki seneyi bir sınıf öğretmeni ile, son iki seneyi farklı bir sınıf öğretmeni ile tamamlarlar. Harmanlanarak oluşturulan yeni sınıflarında, öğrencilerimiz, farklılıklara saygı göstererek yeni arkadaşlar edinir, iş birliği içinde çalışarak, saygı çerçevesinde bir takım oyuncusu olmayı öğrenirler.
 • Öğrencilerimizin öğrenim hayatlarının ilk yıllarını oluşturan, akademik süreçlerinin de devreye girdiği bu dönemde PDR servisi gelişimsel ve önleyici rehberlik anlayışıyla velilerimizle sıkı bir iletişim içinde çalışmalarını planlar ve sürdürür.

SİZLERİDE BEKLİYORUZ!

 • Çocuğunuzun bireysel özelliklerini dikkate alan farklılaştırmış öğretim yöntemiyle,
 • Konuları uygulamalı olarak ele alan ve kalıcı öğrenmeyi hedefleyen özgün programlarımızla,
 • Gelişimsel ve önleyici rehberlik anlayışımızla;
 • Çok yönlü ölçme değerlendirme yaklaşımımızla;
 • Düşünen, uygulayan ve üreten bireyler olmalarını sağlayacak gelişim atölyelerimizle,
 • Çevresel ve sosyal sorunlara karşı duyarlılıklarını geliştirecek sosyal sorumluluk projelerimizle,
 • İz bırakan dünya gençleri olmalarını sağlayacak çift dil öğretimimizle,
 • Sizleri de çocuğunuzun geleceğini değiştirecek tanışmaya ve aramıza katılmaya bekliyoruz.