ANKA BiLiM KOLEJi
HER ÇOCUK DOĞRU IŞIKTA PARLAR

İLKOKULDA 2+2

Eğitim yaklaşımımız aşağıdaki temeller üzerine kurulmuştur:

Bireysel İlgilere ve İhtiyaçlara Duyarlılık

Öğretmenler, her öğrencinin özel ihtiyaçlarını ve ilgi alanlarını dikkate alarak ders içeriğini ve öğrenme yöntemlerini belirler. Öğrencilerin farklı öğrenme stillerine ve hızlarına uygun bir eğitim sağlanır.

Sosyal Becerilerin Geliştirilmesi

Okul, öğrencilerin iletişim, iş birliği, empati ve problem çözme becerilerini geliştirmeleri için fırsatlar sunar. Öğrenciler, grup çalışmaları, proje tabanlı öğrenme ve sosyal etkinlikler aracılığıyla bu becerileri pekiştirir.

Duygusal Zeka ve Öz Düzenleme Eğitimi

Öğrencilere, duygusal zekalarını geliştirmeleri ve duygularını etkili bir şekilde yönetmeyi öğrenmeleri için rehberlik edilir. Kendi duygularını tanıma, başkalarının duygularını anlama ve olumlu ilişkiler kurma becerileri önemsenir.

Proje Tabanlı Öğrenme

Öğrencilerin bilgiyi pratiğe dökebilmeleri ve kendi projelerini oluşturabilmeleri için fırsatlar sunulur. Bu, öğrencilerin eleştirel düşünme, problem çözme ve yaratıcı düşünme yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olur.

Problem Çözme Odaklı Yaklaşım

Öğrencilere, gerçek hayatta karşılaşabilecekleri problemleri çözmek için fırsatlar sunulur. Bu, öğrencilerin eleştirel düşünme yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olur.

Çeşitlilik ve Katılımın Teşviki

Okul, farklı kültürlerden gelen öğrencilere saygı duyar ve kültürel çeşitliliği kutlar. Eğitim programları ve etkinlikler, tüm öğrencilerin katılımını teşvik eder.

Öğrenci Merkezli Yaklaşım

Öğrencilerin kendi öğrenme süreçlerini yönlendirmeleri ve kendi ilgi alanlarına göre öğrenme fırsatları yaratmalarına olanak tanınır.

Deneyimsel Öğrenme

Öğrencilere, gerçek dünya deneyimleri yaşatarak öğrenme fırsatları sunulur. Derslerde yapılan pratik uygulamalar, öğrencilerin konuları daha derinlemesine anlamalarını sağlar.

Projeler ve Atölye Çalışmaları

Öğrencilere, kendi projelerini oluşturarak veya atölye çalışmalarına katılarak öğrenme fırsatı verilir. Bu tür aktiviteler, öğrencilerin yaratıcılıklarını ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirmelerini sağlar.

Kooperatif Öğrenme

Öğrenciler, grup çalışmaları ve iş birliği içinde projeler üreterek, birlikte çalışmanın önemini deneyimlerler.