ANKA BiLiM KOLEJi
HER ÇOCUK DOĞRU IŞIKTA PARLAR

İLKOKULDA 2+2

Öğrencilerimizin okulu bir bütün olarak görmeleri, sınıf algısı yerine okul algısına sahip olmaları ve tüm öğretmenlerin bütün öğrenciler için okulda var olduğunu bilmeleri önemlidir.

Özel Anka Bilim İlkokulu’nda öğrencilerimiz ilk iki seneyi bir sınıf öğretmeni ile, son iki seneyi farklı bir sınıf öğretmeni ile tamamlarlar. Harmanlanarak oluşturulan yeni sınıflarında, öğrencilerimiz, farklılıklara saygı göstererek yeni arkadaşlar edinir, iş birliği içinde çalışarak, saygı çerçevesinde bir takım oyuncusu olmayı öğrenirler.

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ

Teknoloji kullanımda yetkin öğrenciler yetiştirmek okulumuzun öncelikli hedeflerinden biridir. Programlarımız, öğrencilerin eleştirel, analitik ve algoritmik düşünme becerileri geliştirmeye yönelik olarak planlanır. Öğrencilerin bir ürünün nasıl çalıştığını kavramaları sağlanırken, o ürüne kodlamalar ve sensörler aracılığıyla yeni özellikler ekleyerek, katma değer bilinci kazandırılır.

MÜZİK

Müzik eğitimindeki ilk amaç, çocukta müzik sevgisini uyandırmak, hayal dünyasında müzik imgesini geliştirmek, ritim duygusunu ve kulak duyarlılığını geliştirmektir.

Özel Anka Bilim İlkokulu’nda öğrencilerimizin, müzik yoluyla; estetik yönünü geliştirmek, yaratıcılıklarını ve yeteneklerini geliştirmek, yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası müzik türlerini tanıyarak farklı kültürlere ait ögeleri zenginlik olarak algılamasını sağlamak amacıyla, öğrenme süreçlerini zevkli hâle getirecek oyunlar ve etkinliklere yer verilir.

Okulumuzda uygulanan müzik dersi programı ile; öğrencilerimizin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda müzik etkinliklerine yönelmeleri müziğe yönelik olumlu tutum sergilemeleri, kendilerini müzik yoluyla ifade etmeleri, işitsel gelişimleri, seçici dinleme becerisi kazanmaları, sanata ve sanatçıya değer vermeleri hedeflenir.

GELİŞİMSEL VE ÖNLEYİCİ REHBERLİK

Öğrencilerimizin öğrenim hayatlarının ilk yıllarını oluşturan, akademik süreçlerinin de devreye girdiği bu dönemde PDR Servisi gelişimsel ve önleyici rehberlik anlayışıyla çalışmalarını planlar ve sürdürür.

YENİ DÜNYALARA YOLCULUK

Okulumuzun, İngilizce ve Almanca dillerini üst düzeyde kazandırma hedefi çerçevesinde, dört temel dil becerisine dayanan İngilizce ve Almanca dil eğitimleri verilir. Anaokulunda başlayan İngilizce eğitimine ilkokulda Almanca da eklenerek, öğrencilerimizin her iki dilde birden etkili iletişim kurmaları sağlanır.

İlkokul PDR

Öğrencilerimizin öğrenim hayatlarının ilk yıllarını oluşturan, akademik süreçlerinin de devreye girdiği bu dönemde PDR servisimiz gelişimsel ve önleyici rehberlik anlayışıyla çalışmalarını planlar ve sürdürür. Öğrenciyi merkeze alan yaklaşımla okul aile işbirliği içinde sadece sorunlara yönelik değil, gelişim süreçlerini de içine alan bir çok konuda çalışmalarını sürdürür.

Uzman PDR kadromuz;

  • Okula uyum sürecinde oryantasyon çalışmalarını planlar ve süreci okul aile öğrenci üçgeninde yönetir.
  • Düzenli öğretmen toplantılarıyla her öğrenciyi bireysel olarak takip eder ve veli ile işbirliği yapar.
  • Velilere yönelik aylık belirlenen konularda PDR bilgi bültenleri yayınlar.
  • Öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda bireysel görüşmeler yapar.
  • Öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda sınıf çalışmaları ile sosyal becerilerini geliştirir.
  • Hem doğal hem de yapılandırılmış ortamlarda gözlemler yaparak öğrencilerini takip eder