PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

Anka Bilim Anaokulunda temel amacımız, çocuklarımızın bedensel, duygusal ve zihinsel yönden sağlıklı bir şekilde gelişmesi, topluma yararlı, bağımsız bireyler olmaları ve kendilerini geliştirebilmeleridir. Beynin en hızlı gelişiminin olduğu dönem 0-6 yaş dönemidir. Yaşamın ilk yıllarında, toplumsal ve ahlaki değerler aktarılmaya başlanır ve sahip olması gereken temel bilgi ve beceriler bu dönemde kazandırılır.

Anaokulu psikoloğumuzun temel görevi, sosyal ve duygusal olarak doğru gelişme, kişiler arası doğru iletişim, duygularını fark etme, duygularını tanıma konusunda uygulamalar yapmak, doğru tespit ve yönlendirilmelerle çocuklarımızın güçlü oldukları yanları ortaya çıkartmak ve aynı zamanda desteklenmesi gereken yönlerini tespit edip daha da güçlendirmeye yönelik çalışmalar yapmaktır.

ANKA BİLİM ANAOKULUNDA PSİKOLOĞUMUZ NELER YAPAR?
· Düzenli bireysel öğrenci takibi
· Düzenli sınıf içi gözlemleri
· Öğretmenler ile durum değerlendirmeleri
· Öğrencilerle sınıf içi eğitim ve etkinlikler
· Öğrencilerle bireysel çalışmalar
· Gelişimlerini takip etmek amacıyla test ve envanter uygulamaları
· Özel durumlar ve ihtiyaçlar doğrultusunda sınıf içi ve bireysel çalışmalar