ANKA BiLiM KOLEJi
HER ÇOCUK DOĞRU IŞIKTA PARLAR

SOSYAL SORUMLULUK

Topluma hizmet etme, öğrencilerimizin aidiyet, empati, sorumluluk ve problem çözme becerilerini pekiştirir. Bu anlayışla, tüm kademelerde, öğrencilerimizin sosyal fayda bilincine sahip olmaları ve projelerde gönüllü görev almaları hedeflenir. Her öğrencimiz, sorunlar karşısında inisiyatif almaya ve çözüm üretmeye yatkın olması için toplum hizmetlerine yönlendirilir. Öğrencilerimiz, ekip halinde çalışarak çözümüne katkı yapabilecekleri bir sorunu veya ihtiyacı belirler, çözümü planlar ve uygularlar. Ayrıca, sosyal sorumluluk projelerine destek veren sivil toplum kuruluşları ve belediyelerle iş birliği yapılır.

Gelişim atölyelerinin ayrılmaz bir parçası olarak programlanan topluma hizmet çalışmaları, öğrencilerin yaşı ve bilgi seviyelerine uygun biçimde, bireysel ya da grupla hazırlanacak çalışma planlarına ve projelerine göre uygulanır.