EĞİTİM YAKLAŞIMIMIZ

Anaokulumuz erken çocukluk döneminde kabul görmüş yaklaşımları temel alan bir akademik yapı üzerine kurulmuştur.

Piaget der ki; “Bilgi, kişinin nesnelerle olan ilişkilerinden doğar”. Montessori, Reggio, Waldorf, vb. yaklaşımların hepsi Piaget’nin bu öğretisini temel alır.

Bu anlayışla, Anka Bilim koleji anaokulumuzda somut materyallerle ve gerçek yaşantıyla ilişkilendirilmiş öğrenmeyi destekleyen ortamlar öğrencilerimizle paylaşılır.

 • Öğrencilerimizin ne öğrenmesini istiyoruz?
 • Öğrencilerimiz en iyi nasıl öğrenir?
 • Öğrencilerin ne öğrendiğini nasıl anlarız?

Soruları öğretim programlarımızın ölçme ve değerlendirme süreçlerinde bize yol gösterir.

Okul öncesi eğitim programı, öğrencilerin yaş gelişim özelliklerini desteklemesinin yanı sıra tüm gelişim alanlarını da bütüncül olarak gören destekleyici ve önleyici boyutları olan çok yönlü bir program olma özelliği taşır.

Programda yer alan kazanımlara, sorgulama temelli eğitim modelinden hareketle, diğer erken çocukluk dönemi eğitim yaklaşımlarını da mozaik bir yapıda kullanarak ve öğrenci ihtiyacını merkeze alarak ulaşılır. Bu bakış açısı içinde daha çok katılımlı öğrenme için mükemmel fırsatlar yaratılması hedeflenir.

Her öğrenci, kendi potansiyeli doğrultusunda kendine güvenen, iletişim becerileri güçlü, yapabileceklerinin farkında bireyler olarak yetişir.

Bir işi yapmanın tek yolu yoktur.  Bu söz eğitim yaklaşımımız içinde geçerlidir. Önemli olan her bir öğrenci için doğru yolun bulunmasıdır.

Bu doğrultuda anaokulumuzda eğitim yaklaşımımızın olmazsa olmazları şunlardır:

 • Merak
 • Oyun
 • Doğa
 • Araştırma
 • Gözlem
 • Keşif
 • Farklılaştırma
 • Sorgulama
 • Eğlence

OKULUMUZDA BİR GÜN

Anka Bilim Koleji İncek Anaokulu olarak Öğrencilerimizin ilgi ve yeteneklerinin gelişiminde oyunun sonsuz gücünden yararlanıyoruz.

Öğrenmenin sınıfla sınırlı kalmaması ve öğrencinin okulda yer alan tüm ortamları aktif olarak kullanmasını hedefliyoruz.

Anaokulu programımız öğrencilerimizin tüm kapalı ve açık alanları aktif olarak kullanması yaklaşımıyla yapılandırıldığından, öğrencilerimiz tüm alanları her mevsim ve hava koşulunda kullanıyorlar.

Özel Anka Bilim Anaokulunda gün çember saati ile başlar.

Anaokulu öğretmenlerimizin uyguladığı, temalarla zenginleştirilmiş  okul öncesi programına, haftalık ders programımızda ağırlıklı olarak yer alan İngilizce eşlik eder.  4 yaştan itibaren ikinci yabancı dil olarak Almanca  ders programımızda yer alır.   Günlük rutinimiz    branş derslerimiz,  açık hava etkinlikleri ve zenginleştirici etkinliklerle devam eder.

Oyun temelli

Öğrencilerimizin en iyi oyun yoluyla öğrendiği gerçeğinden hareketle Anaokululumuzda öğrencinin ilgi ve ihtiyaçlarını merkeze alan oyun temelli bir yaklaşım benimsenmiştir.

Merak odaklı

Merak öğrenmeyi başlatan ilk adımdır. Öğrencinin merak duygusundan yola çıkan öğrenme süreçleri ile kalıcı öğrenmelere ulaşılması hedeflenir.

Sorgulamaya dayalı

Öğrencilerin sorgulama ve kendini ifade etme becerilerini destekleyecek çalışmalara yer verilir. Sorgulama programın her aşamasında yer alır.

Öğrenciler farklı etkinliklerde aktif olarak düşünmeye ve fikrini açıkça ifade etmeye yönlendirilirler.

Anaokulu Ölçme Değerlendirme  Süreci

Öğrencilerin anaokulu döneminde gelişimsel açıdan izlenmesi ve öğrenmelerinin değerlendirilmesi önem taşır.  Bu dönemde ölçme ve değerlendirmenin çocukların yaşamlarının doğal bir parçası olarak gerçekleştirilmesi oldukça önemlidir.

Öğretmenler yıl içinde yaptıkları gözlem ve değerlendirmeler sonucunda, öğrencilerin gelişimini destekleyecek, gerekli programlamayı yaparlar.

Anaokulu değerlendirmelerinde odak noktası sınıf değerlendirmeleridir.

Öğrencilerin rutin sınıf yaşamındaki olağan etkinliklerin takip edilmesi amaçlanır. Gelişime yönelik ve sınıf temelli bir yaklaşım üzerine değerlendirme süreci yapılandırılır.

Öğrenciler hedeflenen kazanım ve beceriler doğrultusunda çalışırken, öğretmenin gözlemleri önem taşır. Her öğrencinin farklı gelişim hızı olduğundan hareket ederek ilerlemeler belirlenen başlıklardaki kontrol listelerinde, her çocuğun özelinde, tarih sırası gözetilerek işaretlenir.  Kontrol listelerine ek olarak uygulanan standart testlerle ilgili kayıtlar tutulur ve sonuçlar doğrultusunda hedefler belirlenir.

YABANCI DİL YAKLAŞIMIMIZ

Okulumuzdaki tüm İngilizce programı dünya genelinde ögrencilerin dil yeteneğini tanımlamak için kullanılan Ortak Avrupa Dil Referans Çerçeve Programı – CEFRL (Common European Framework of Reference for Languages) dikkate alınarak hazırlanmıştır.

ANAOKULU

(HALF&HALF)

3 YAŞ

4 YAŞ

5 YAŞ

12 + 3

13 + 3

13 + 3

(*) +3 ders native öğretmenlerce yürütülür.

YABANCI DİL YAKLAŞIMIMIZ

Anaokulu
Okul öncesi sınıflarında günlük ders programı, sınıf öğretmeni ve İngilizce öğretmeni tarafından yarımşar gün olarak paylaşılır (Half&Half). İngilizce dersleri (Anadili Türkçe olan ve olmayan) iki İngilizce öğretmeni tarafından yürütülür. Her iki öğretmenin hazırladığı sınıflandırılmış materyaller ilgi alanlarına göre yapılandırılmış etkinlikler ile öğrencilerimizin sözel iletişim becerileri geliştirilir.

Uygulanacak tüm etkinlikler görsel, işitsel ve kinestetik gibi zekâ türlerine göre çeşitlendirilmektedir. Öğrenci merkezli derslerimizde, öğrencilerimiz yaratıcılıklarını ve hayal güçlerini geliştirecek sınıf içi oyunlar, hikâye anlatımları ve canlandırmalar önemli rol oynamaktadır.

Öğrencilerimizin akademik gelişimleri yıl boyunca gözlem, paylaşım, portfolyo sunumları gibi yöntemlerle izlenir, değerlendirilir ve geri bildirimler ile tam öğrenmenin sağlanması amaçlanır.