ANKA BiLiM KOLEJi
HER ÇOCUK DOĞRU IŞIKTA PARLAR

İNGİLİZCE & ALMANCA

LİSE İNGİLİZCE

Okulumuzda İngilizce eğitimi, üst düzey dil becerilerini kazandırmak üzere anaokulundan liseye uzanan bir süreçte yoğun olarak verilir.

Öğrencilerimiz, her ortamda etkin iletişim kurar, kendilerini yazılı ve sözlü olarak akıcı biçimde ifade eder, kendilerinden beklenen yüksek akademik standartlara hazırlanırlar.

Dersler, alanlarında yetkin İngilizce öğretmenlerimizin yanı sıra, yabancı uyruklu öğretmenlerimizle de desteklenir. Lise seviyesinde İngilizce dersi, dört becerinin yanı sıra; dilbilgisi, sözlü iletişim, metin yazma ve inceleme esasına dayanır. Öğrencilerin araştırma ve üst düzey düşünme becerilerinin geliştirilmesi hedeflenir.

Öğrencilerimizin yaşam boyu İngilizce dilinde okuyucu olmaları, edebi metin analizi yapabilmeleri, analitik ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirmeleri ve küresel yurttaşlık anlayışı, önemli hedeflerimiz arasındadır. Bu edinimlerle, öğrencilerimiz;

• SAT, TOEFL, IELTS gibi uluslararası tanınırlığı ve geçerliği olan sınavlara girmeleri teşvik edilerek, yüksek öğrenimlerine seçkin kurumlarda devam etme şansı elde ederler.

• Tüm sınıf seviyelerinde yabancı dil, sadece ders içinde değil, sosyal ve kulüp etkinliklerinde de yoğun olarak kullanılır. MUN (Model Birleşmiş Milletler), İngilizce Tiyatro Kulüpleri öğrencilerimizin İngilizce olarak kendilerini ifade edebilecekleri ortamlardır.

İLERİ DÜZEY İNGİLİZCE

Liseden mezun olan öğrencilerimizin İngilizce dilinde C1 düzeyine ulaşarak, üniversitelerin hazırlık sınıflarını geçmeleri ve üniversite düzeyindeki dersleri yabancı dilde takip edebilmeleri hedeflenir.

İLERİ DÜZEY ALMANCA

LİSE ALMANCA

Almanca yabancı dil programımızın temel hedefi, öğrencilerimizin bu dilde akıcı bir şekilde düşünmeleri, kendilerini ifade etmeleri ve akademik düzeyde araştırma yapabilmeleridir.

Almancanın, özellikle teknik alanda Avrupa’da en çok kullanılan dildir ve Almanca konuşulan Avrupa ülkeleri ücretsiz üniversite eğitimi avantajı ile üniversite öğreniminde tercih edilmektedir. Almanca, Avrupa Birliğinin kullandığı üç çalışma dilinden biridir ve dünyadaki bilimsel yayınların beşte biri Almancadır. Ayrıca, İngilizce ile yapısal benzerliği dolayısıyla, öğrencilerimizin kolaylıkla edinebileceği bir dildir.

Almanca Anadolu lisemizde birinci yabancı dil olarak, İngilizce Anadolu Lisemizde ise İkinci yabancı dil olarak Almanca dil eğitimi verilmektedir.

Anaokulundan başlayan, ilkokul ve ortaokul kademelerimizde de yoğunlaşarak devam eden Almanca programımız, öğrencilerimizin erken yaşta ikinci bir dil edinmelerine olanak vermektedir.

Lise seviyesinde de yoğun bir programla süren Almanca dersleri dört dil becerisinin yanı sıra; dilbilgisi, metin yazma ve inceleme, araştırma ve eleştirel düşünce becerilerini geliştirmeyi hedefler.

İngilizce Anadolu Lisemizde 12. sınıfın sonunda öğrencilerimizin, Ortak Avrupa Dil Kriterleri ile belirlenen hedef ve kazanımlara göre en az B1+, Almanca  Anadolu Lisemizde ise 12.sınıfın sonunda ise C1 seviyesini tamamlamış olarak mezun olmaları beklenir.

Öğrencilerimizin dil edinimleri, belirli dönemlerde uluslararası geçerliliği olan TELC, Zertifikat, Goethe Zertifikat, DSD  sınavlarıyla ölçülüp sertifikalandırılır.