ANKA BiLiM KOLEJi
HER ÇOCUK DOĞRU IŞIKTA PARLAR

LGS Hazırlık

Liselere geçiş sistemine ilişkin sınav, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarında öğrenim görmekte olan öğrencilere yönelik olarak 81 il ve bağlı ilçeleri ile belirlenen yurt dışı sınav merkezlerinde Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından eş zamanlı olarak gerçekleştirilen bir merkezi sistem sınavıdır. Bu sınav, resmî ve özel ortaokullar, imam hatip ortaokulları ve geçici eğitim merkezlerinin 8'inci sınıflarında öğrenim gören öğrencilerin fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje okulları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına öğrenci yerleştirilmesi amacıyla Millî Eğitim Bakanlığınca yapılır.

Merkezî sınavda, aşağıdaki tabloda belirtilen alanlardan soruların yer aldığı testler uygulanmaktadır. Her alan için 8'inci sınıfın sınava esas derslerinden, konu ve kazanımlara göre öğrencinin okuduğunu anlama, yorumlama, sonuç çıkarma, problem çözme, analiz yapma, eleştirel düşünme, bilimsel süreç ve benzeri becerilerini ölçecek nitelikte sorular yer almaktadır.

SÖZEL ALAN

ALT TESTLER

SORU SAYISI

Türkçe

20

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük    

10

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

10

Yabancı Dil

10

Toplam

50

SAYISAL ALAN

ALT TESTLER

SORU SAYISI

Matematik

20

Fen Bilimleri

20

LGS Hazırlık sürecinde soru çözüm saatleri, eksik tamamlama etütleri, Türkiye geneli ve okul içi deneme sınavları, bireysel öğrenci takibi, mentörlük sistemi, çalışma kampları gibi çalışmalar yürütülmektedir. Her ay öğrencilerin nefes alma ve keyifli zaman geçirme imkanı bulabilecekleri motivasyon çalışmaları planlanmaktadır. Üst kademe ve LGS sınavı hakkında bilgilendirme çalışmaları öğrenci ve veli özelinde yapılmaktadır.