ANKA BiLiM KOLEJi
HER ÇOCUK DOĞRU IŞIKTA PARLAR

İngilizce Almanca

ORTAOKUL YABANCI DİL EĞİTİMİ


Anka Bilim Ortaokulunda 5.sınıf programımız hazırlık sınıfı olarak kabul edilir ve akademik derslerin ağırlığı azaltılmadan ve sonraki yıllarda da devam edecek yoğun yabancı dil eğitimi verilir. Böylece, öğrencilerimizin 8. sınıfın sonunda İngilizce ve Almanca dillerinde kendilerini özgüvenli ve akıcı bir şekilde ifade etmesi, araştırma ve sunum yapabilecek düzeye ulaşması hedeflenir.

Okulumuzun ‘dünya vatandaşı yetiştirmek’ misyonu ile yola çıktığı eğitim programlarında, yoğun bir ders saati uygulanarak okulun her alanında öğrencilerin konuşmaya maruz bırakıldıkları İngilizce eğitimi ile, B2 seviyesinde dile hakimiyetleri hedeflenir.

Okul programında, ikinci bir dil kazanımı olarak yine dünya ölçeğinde yaygın başka bir dil olan Almanca eğitimi önemli bir yer tutar. Almanca dil eğitimine ayrılan ders saati ile, (4-6) öğrencilerimizin ikinci bir dili etkin olarak kullanabilmeleri ve bu dilde anlama ve anlatma becerilerini geliştirerek A2 seviyesine taşımaları hedeflenir.

Native ve Türk öğretmenlerin birlikte yürüttüğü yabancı dil eğitimi programlarımızla İngilizce ve Almanca dersinin içeriğine özgü donanımlarla bezenmiş dersliklerde, sınıf içi etkinliklerle işlenen derslerle, öğrencilerimizin yabancı dili aktif olarak kullanarak konuşma ve yazma becerilerini geliştirmesi sağlanır.

Bu edinimlerle, öğrencilerimiz;

  • TOEFL Junior, KET, PET gibi uluslararası tanınırlığı ve geçerliği olan sınavlara girmeleri konusunda teşvik edilirler.
  • Tüm sınıf seviyelerinde yabancı dil, sadece ders içinde değil, sosyal ve kulüp etkinliklerinde de yoğun olarak kullanılır.
  • JMUN (Model Birleşmiş Milletler), Destination Imagination, Book Club, Drama Club, Debate Club, Junior Scientist, Public Speaking gibi kulüpler, öğrencilerimizin İngilizce olarak kendilerini ifade edebilecekleri ortamlardır.