ANKA BiLiM KOLEJi
HER ÇOCUK DOĞRU IŞIKTA PARLAR

EĞİTİM YAKLAŞIMIMIZ

Bilim ve teknolojide yaşanan hızlı değişim, bireyin ve toplumun değişen ihtiyaçları, öğrenme öğretmen teori ve yaklaşımlarındaki yenilik ve gelişmeler bireylerden beklenen rolleri de doğrudan etkilemiştir. Bu değişim bilgiyi üreten, hayatta işlevsel olarak kullanabilen, problem çözebilen, eleştirel düşünebilen, girişimci, kararlı, iletişim becerilere sahip, empati yapabilen topluma ve kültüre katkı sağlayan vb. niteliklerdeki bir bireyi tanımlamaktadır. Bu nitelik dokusuna sahip bireylerin yetişmesi en önemli eğitim yaklaşımımızdır.

Özel Anka Bilim Ortaokulu, öğrenci ilgileri ve farklılıklarını merkeze alan, motive edici, bilgiyi keşfederek öğrenmeyi sağlayan öğrenci merkezli öğrenme yaklaşımına sahiptir. Okulumuzda bireysel farklılıklar göz önünde bulundurularak öğrencilerin akademik, sosyal ve duygusal gelişimlerini destekleyecek etkin öğretim teknik ve yöntemleri uygulanmakta ve öğrenme ortamları sunulmaktadır.

Öğrencilerimizin hızla geliştiği bu dönemde, yabancı dil, bilim, sanat, spor gibi alanlardaki ulusal ve uluslararası projelerle desteklenmelerine özel bir önem verilir.
Sosyal Kulüp çalışmaları ile de öğrencilerimizin farklı alanlardaki ilgi ve yönelimlerini keşfetmeleri sağlanır.

TEMATİK SINIFLARDA YAPARAK YAŞAYARAK ÖĞRENME

Ortaokulumuzda, derslerimiz teknolojik donanımlı modern dersliklerde, öğrencinin yaparak, yaşayarak öğrenmesine olanak sağlayacak etkinliklerle zenginleştirilmiş programlar temelinde gerçekleştirilir.

Yaparak yaşayarak öğrenme, derslerin işlenmesinde öğretilecek konuların; öğretmenin rehberliğinde öğrencilerin de katılımıyla planlaması, bu plana göre öğrencilerin kendi kendine çeşitli kaynakları incelenmesi, araç ve gereçleri kullanması ve iş yapmaları suretiyle işlenmesidir. Bu bağlamda Fen derslerimiz, Fen laboratuvarlarında deney çalışmalarıyla pekiştirilir. Müzik, Görsel Sanatlar, Teknoloji Tasarım ve Bilişim Laboratuvarlarımız da öğrencilerimizin ilgi ve meraklarını çekecek, öğrenmeye karşı istekli kılacak bir düzene sahiptir. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan eğitim programını esas alan öğretim programımızın yanı sıra ilkokul programımızdan itibaren süregelen yaratıcı yazarlık eğitimleri, düşünme becerileri eğitimi ve matematik uygulamaları dersleri de verilmektedir.

GÜÇLÜ KADRO GÜÇLÜ PROGRAMLAR

Kadromuz alanında yetkin, akademik olarak donanımlı, güncel gelişmeleri takip eden, güçlü iletişim becerilerine sahip öğretmenlerden oluşmaktadır. Özgün eğitim ve öğretim süreçlerinin planlanması, uygulanması ve süreç izleme konusunda yenilikçi ve işbirlikçi çalışmalar yürütülmektedir. Bu doğrultuda öğrencinin kendini tanıması, bir üst kademeye en iyi şekilde hazırlanması, ilgi ve yeteneklerini keşfetmesi hedeflenmektedir.

PDR birimimiz, yaş döneminin sosyal, duygusal ve psikolojik gelişim özellikleri gözetilerek gelişimsel bir rehberlik anlayışı ile çok yönlü çalışmalar yürütmektedir. Aile ve akran ilişkileri, akademik gelişim, psiko-sosyal gelişim, hedef belirleme, sınav kaygısı gibi konular çerçevesinde bireysel görüşmeler, grup çalışmaları, yayınlar ve çeşitli rehberlik teknikleri kullanılmaktadır.

Öğrencilerimizin akademik performansları; yazılı sınavlar, ders etkinliklerine katılım puanları ve projelerin yanı sıra, okul özelinde ve ülke genelinde yapılan deneme tarama sınavları ile ölçülmektedir. Ölçme-Değerlendirme birimimizce hazırlanan sonuç ve analizler her hafta ölçme birimi toplantılarında değerlendirilmekte ve öğrencilerimizin kazanım eksiklerini gidermeye yönelik etüt planlamaları yapılmaktadır.

Özel Anka Bilim Ortaokulu, güçlü öğretmen kadrosu, özgün eğitim programları, yabancı dil eğitimi ve çok yönlü fiziki alanları ile öğrencilerine kendilerini tanıma, doğru hedefler koyma ve sağlam bir akademik birikim edinme fırsatları sunar.