ANKA BiLiM KOLEJi
HER ÇOCUK DOĞRU IŞIKTA PARLAR

EĞİTİM YAKLAŞIMIMIZ

Özel Anka Bilim Ortaokulu, öğrenci ilgileri ve farklılıklarını merkeze alan, motive edici, bilgiyi keşfederek öğrenmeyi sağlayan öğrenci merkezli öğrenme yaklaşımına sahiptir. Okulumuzda bireysel farklılıklar göz önünde bulundurularak öğrencilerin akademik, sosyal ve duygusal gelişimlerini destekleyecek etkin öğretim teknik ve yöntemleri uygulanmakta ve öğrenme ortamları sunulmaktadır.

Öğrencilerimizin hızla geliştiği bu dönemde, yabancı dil, bilim, sanat, spor gibi alanlardaki ulusal ve uluslararası projelerle desteklenmelerine özel bir önem verilir. Gelişim atölyeleri ile de öğrencilerimizin farklı alanlardaki ilgi ve yönelimlerini keşfetmeleri sağlanır.

TEMATİK SINIFLARDA YAPARAK YAŞAYARAK ÖĞRENME

Ortaokulumuzda, derslere özgü ortamların öğrenmeyi desteklediği göz önüne alınarak derslik sistemi uygulanır. Fen derslerimiz, yaparak yaşayarak öğrenmeyi sağlayan Fen laboratuvarlarında; Matematik dersimiz, merak uyandırarak ezbersiz öğrenme ortamı oluşturacak şekilde düzenlenmiş Matematik laboratuvarında işlenir. Türkçe ve Sosyal dersliklerimiz, ilgili ders içeriklerine göre düzenlenmiş, etkileşimli çalışmalar yapılabilecek şekilde kurgulanmıştır. Müzik, Görsel sanatlar, Teknoloji Tasarım ve Bilişim Laboratuvarlarımız da öğrencilerimizin ilgi ve meraklarını çekecek, öğrenmeye karşı istekli kılacak bir düzene sahiptir. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan eğitim programını esas alan öğretim programımızın yanı sıra ilkokul programımızdan itibaren süregelen yaratıcı yazarlık eğitimleri, düşünme becerileri eğitimi ve matematik uygulamaları dersleri de verilmektedir.

GÜÇLÜ KADRO GÜÇLÜ PROGRAMLAR

Öğretmenlerimiz ve ölçme değerlendirme birimimiz, öğrenme süreçlerini yakından takip ederek, öğrencilerimizin akademik alandaki öğrenme eksikliklerini tamamlamalarına ve destek çalışmalarına rehberlik ederler. Süreç odaklı ölçme ve değerlendirme çalışmaları öğrencilerimizin öğrenme yollarını, düzeylerini ve iyileştirilmesi gereken alanları belirlenmesinde etkili olur. Liseye giriş ve diğer sınavlardaki öğrenci performanslarının takip edilerek gerekli adımların atılması açısından akademik sınavlar da titizlikle uygulanır.

PDR birimimiz eğitim öğretim sürecine paralel olarak, öğrencilerimizin duygusal ve sosyal gelişimlerini takip ederek hayata hazırlanmaları, farkındalık geliştirmeleri, çözüm odaklı olmaları ve kendilerini tanımalarına yönelik destekleyici çalışmalar yürütür.

Özel Anka Bilim Ortaokulu, güçlü öğretmen kadrosu, özgün eğitim programları, yabancı dil eğitimi ve çok yönlü fiziki alanları ile öğrencilerine kendilerini tanıma, doğru hedefler koyma ve sağlam bir akademik birikim edinme fırsatları sunar.