ANKA BiLiM KOLEJi
HER ÇOCUK DOĞRU IŞIKTA PARLAR

YKS HAZIRLIK

Üniversiteye hazırlık süreci, başka herhangi bir desteğe gerek kalmaksızın, tümüyle okulumuzda yürütülür. Öğrencilerimiz, 11 ve 12. sınıflarda, programda yer alan derslerinin yanı sıra, üniversiteye hazırlık konusunda uzmanlaşmış öğretmenlerce ayrıca yürütülecek özel bir hazırlık programıyla sınava hazırlanırlar. Üniversite hazırlık derslerini okulda tamamlayan bir öğrenci; ders tekrarı, soru çözümü ve dinlenme için yeterli zaman ayırabileceği etkili ve dengeli bir hazırlık süreci ile yüksek başarıyı yakalar.

Hafta sonu Cumartesi günlerinde ve hafta içi okul saatleri sonrasında öğrencilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda eksik kazanımlarını tamamlamaya yönelik soru çözümü, etüt ve kütüphane çalışmaları yürütülmektedir.

Okul sonrası hafta içi çıkış saatlerimizde de gerçekleştirilen soru çözüm ve etüt saatlerimizde üniversite sınavlarına hazırlık amacıyla, her branşa yönelik testlerin çözümüne ve soru analizlerine yer verilir. Öğrencilerimiz, hafta sonlarında yapılan tarama ve deneme testleri ile de girecekleri sınav yapısına ilişkin deneyimlerini pekiştirirler.

Ders/soru çözüm saatlerinden sonra okulumuzda 17.30-20.00 saatleri arasında 11 ve 12.sınıflarımıza yönelik kütüphane çalışma saatleri düzenlenmektedir. Bu uygulama ile ev ortamında odaklanmakta zorlanan sınav grubu öğrencilerimize destek verilmektedir.

11 ve 12. Sınıf öğrencilerine uygulanan yoğun YKS programında öğrencilerle bireysel hedef çalışması yapılır. Bu çalışma öğrencinin bir hedef belirleyerek yola çıkması açısından yarar sağlarken gerçekçi hedeflerle doğru zamanda doğru noktaya varabilmesi yani doğru gelecek planlaması açısından önemlidir. Bu çalışmada öğrencinin hedefi belirlenir ve deneme sınav sonuçlarına göre hedefine yakınlık-uzaklık derecesi ölçme değerlendirme ölçütleriyle analiz edilir. Hedefine ulaşmak için yapılması gereken net sayısına nasıl ulaşacağı, hangi kazanımlara çalışması gerektiği konusunda düzenli danışmanlık verilir.

Her ay düzenli görüşmelerle hedefine olan konumu öğrenci ile birlikte analiz edilir. Bireysel ders çalışma programı takibi ve Kişiselleştirilmiş İzleme Testleri ile desteklenen günlük çalışmalar ve soru çözümleri mentör öğretmenler ve PDR birimi tarafından takip edilir.

Tüm bunlara ek olarak, gerçek mekan gerçek uygulama kapsamında öğrencilerimiz, YKS hazırlık sürecinde okul dışı farklı ortamlarda sınav deneyimini yaşamaları için yılda iki kez önceden planlanan bir üniversite amfisinde değerlendirmeye alınırlar. Bu uygulama, öğrencilerimizin gerçeğe yakın farklı bir deneyim yaşamalarına olanak tanınır.