Ankara Özel Okul Tercihi: Anka Bilim Koleji

2.3.2023

Anka Bilim Koleji Ankara özel okulu, uzman kadrosu, akademik ve sosyal gelişimi destekleyen kampüsü, yenilikçi eğitim programları 2019-2020 eğitim öğretim yılında öğrencilerine merhaba dedi. Anka Bilim Koleji, eğitim ortamı olarak çağın gereksinimlerini en iyi şekilde karşılarken tecrübeli ve dinamik öğretmen kadrosu ile Ankara özel okul denilince ilk aklan gelen okullar arasında yerini almaktadır.

Ankara Özel Okulları Arasında Anka Bilim Koleji Yerini Aldı

Ankara özel okulları arasında yer alan Anka Bilim Kolejinde topluma faydalı dünya bireyleri yetiştirme amacıyla öğrencilerin akademik becerilerinin yanı sıra kişisel gelişimleri de desteklenmektedir.

Sosyal hayatta kendini gerçekleştiren bireyler olmalarını hedefler. Öğrencilerin özdenetimini kazanmış, bilinçli, sorumluluk sahibi insanlar olarak yetişmelerini amaçlamaktadır.

Ankara özel okul tercihleri arasında ön plana çıkan Anka Bilim Koleji, alanında uzman, kendini geliştirmeye açık, değişen eğitim sistemlerine ve yeniliklere hızla ayak uydurabilen öğretmen kadrosuna sahiptir.

Öğretmenler, öğrenci merkezli eğitim programlarında, rehber niteliğinde yol göstericidir. Eğitim yaklaşımı olarak hayat boyu öğrenme ilkesini benimsemiş, değişen ve gelişen çağa uyum sağlayabilen, öğrencilerin gelişim özelliklerini dikkate alan bir eğitim sistemi benimsemiştir.

Eğitim programları yenilikçi ve gelişmelere karşı uyum sağlayabilir şekilde tasarlanmıştır.

Aynı zamanda kalıcı öğrenmeyi sağlamak için uygulama ağırlıklı, yaparak yaşayarak öğrenme süreçlerinin olduğu, öğrencinin deneyimlediği, karar verdiği, değerlendirme yaptığı, öneri sunduğu eğitim-öğretim ortamları vardır.

Öğrencinin dikkatini çekecek yöntemler ile motivasyon kazanması ve öğrenmeyi öğrenen bireyler yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

En Başarılı Ankara Özel Okullar ve Nitelikleri nelerdir?

Ankara özel okul  seçenekleri arasında en başarılı özel okullar, merkezinde öğrencinin yer aldığı, ihtiyaç ve yeteneklerine göre düzenlenmiş ortamlara sahip, öğrencinin kendini gerçekleştirme sürecine destek olan kurumlardır.

 • Eğitim yaklaşımı,
 • Kampüs koşulları,
 • Sosyal imkanlar,
 • Sağlıklı öğretmen-veli-öğrenci ilişkisi,
 • Teknolojik gelişmelere açık,
 • Güncel, değişen şartlara uyum sağlayabilen,

kurum kültürüne sahip okullar güvenilir ve başarıya açık kurumlardır.

Öğrenci okul sistemine dahil olduktan sonra, velinin aklında hiçbir soru işareti kalmıyorsa, güvende hissediyorsa, doğru tercih yapmış demektir.

Tüm bu özellikleri bünyesinde toplayan Anka Bilim Koleji, Ankara özel okul tercihleri arasında öne çıkmaktadır.

Eğitim Ortamları ve Kampüs

Okul kampüsü öğrenciler için güvenli ve öğrenme süreçlerinde destekleyici niteliktedir. Öğrenme ortamı öğrenciyi dünyadaki gelişmelerden haberdar eder. Çağın teknolojik gelişmelerine uyum sağlar.

Anka Bilim Kolejinin kampüsü;

 • Zengin bir kütüphane,
 • Okuma durakları,
 • Kodlama ve tasarım atölyeleri,
 • Laboratuvarlar,
 • Açık ve kapalı spor alanları,
 • Yüzme havuzu,
 • Konferans salonu

ile öğrencileri sosyal ve akademik ve entelektüel gelişimlerini destekleyen modern eğitim ortamlarına sahiptir.

Her yönden gelişmiş bireyler yetiştirmeyi hedefleyen kurum Ankara özel okul  seçenekleri arasında kampüs olarak seçkin bir konuma sahiptir.

Sınıf mevcudu öğrenmeyi etkileyen faktörlere doğrudan etki eder. Öğrencinin kendini ifade edebilmesi, öğrenci takibi gibi temel faktörler, ancak uygun sınıf mevcudu ile gerçekleşmektedir.

Anka Bilim Kolejinde sabit sınıf mevcutları, daha fazla ilgi ve daha iyi rehberlik ile kendini ifade eden ufak sorunların gözden kaçmadığı sınıf ortamları vardır.

Yabancı Dil İmkânı

Anka Bilim Kolejinde öğrencinin dünyaya açılma sürecini destekleyici iki yabancı dil eğitimi imkânı mevcut olmaktadır.

Günümüz teknolojisi yurt dışında yaşama zorunluluğu olsun ya da olmasın, birden fazla dil ile kendini ifade etmeyi gerektiren dijital ortamlara sahip olmaktadır.

Öğrenci eğitim hayatını yurt dışında devam ettirmek isteyebilir. Bu nedenle yabancı dil yeterliliği kazanması için, dünyada en çok kullanılan dil olan İngilizcenin yanı sıra Avrupa’da eğitim alanında da çok kullanılan Almanca eğitimi Anka Bilim Kolejinde verilebilmektedir.

Öğrenciler verilen dil eğitimi sonrasında kendini İngilizce olarak yazılı ve sözlü ifade edebilmektedir. Almanca eğitimi ile yeterli seviyede ikinci dile sahip olmanın ayrıcalıklarını yaşarmaktadırlar.

Öğrencilerin yabancı dil gelişimi gelecek hayatları için çok önemlidir. Bir diğeri ise mezun olduğu kurum ile duyduğu aidiyet hissidir.

Anka Bilim Koleji verdiği çoklu yabancı dil eğitimi imkanları ile öğrencilerin yıllar sonra bu dilleri öğrendiği kurumu hatırlamasını ve aldığı eğitim ile gurur duymasını sağlamaktadır.

Anka Bilim Koleji’nin Ankara özel okul seçenekleri arasında tercih nedenlerinden biri de birden fazla yabancı dil öğrenme imkânı sunmaktadır.

Eğitim Programları

Anka Bilim Koleji MEB müfredatını takip etmenin yanı sıra çağa uygun, güncel eğitimlerin olduğu bir kurumdur.

İki yabancı dil, gelişim atölyeleri, kulüpler, değerler eğitimi, teknolojik ve kültürel gelişmeler doğrultusunda eklenen dersler ile ülkesine faydalı olan aynı zamanda global bakış açısıyla analiz, değerlendirme yapabilen, çözüm sunabilen bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Öğrenciyi her yönü ile geliştirmenin yanı sıra ilgi duyduğu ve yeteneğinin olduğu alana yönlendirmektedir. Bu alanda çalışmalar yapmasını ve başarılı olmasına yönelik rehberlik etmektedir.

Ebeveyn için güvenilir bir kurum olmanın yanında öğrenciler, iyi eğitim almış, mutlu bireyler, akademik ve sosyal olarak desteklenmiş kendini ifade edebilen insanlar olarak yetiştirmektedir.

Toplumsal olarak devletine milletine Atatürk ilkelerine bağlı, iyi yetişmiş ahlaki iyi özelliklere sahip insanlar olmalarını amaçlamaktadır.

Öğrencileri sosyal yönden geliştiren empati duygusunu geliştirici projelerde yer almaları sağlanmaktadır.

Topluma hizmet çalışmaları kapsamında bir ihtiyaç belirleyip sorunu çözüme kavuşturma süreçleri desteklenmektedir.

Sivil toplum kuruluşları ile birlikte hareket ederek çözümcül yaklaşımlar sunmaktadır.

Ebeveynler öğrenme- öğretme sürecinde dahil olmaları gereken yapı taşlarıdır. Veli öğretmen ilişkisini sağlıklı olarak yürüdüğü bir ortam vardır.

Öğrencinin akademik ve sosyal her yöndeki gelişiminden haberdar edilen veliler kendileri için düzenlenen etkinlikler ile eğitim öğretim sürecine dahil olmaktadırlar.

Ankara’daki En İyi Özel Okullar ve İmkanları

Başarılı bir okul olmak değişen şartlara hızlı bir şekilde adapte olmayı gerektirir. Öğretmenin, dersleri anlattığı, öğrencinin dinlediği ve uyguladığı sistemler günümüzde geçerliliğini yitirmeye başlamıştır.

Öğrencinin farklı kaynaklardan aldığı bilgiyi işleyerek kendisine ve çevresine yararlı olacak şekilde hayatında uygulamaya geçirdiği ve üreten bireylere dönüştüğü bir toplum hedeflenmektedir..

Anka Bilim Koleji’nde pandemi süreciyle başlayan yeni döneme etkin eğitim modelleri ile uzaktan eğitim imkanlarını çağın gerektirdiği şekilde sürdürülür.

Canlı dersler ile öğrencilerin dersten kopma ve erteleme gibi sorunlarını ortadan kaldırarak dijital ortamda da olsa sınıf aidiyetini sağlayan, konsantrasyonu bozmadan derse devam edebilen eğitim ortamı sağlanmaktadır.

Canlı ders sırasında kullanılan uygulamalar ile, öğrencinin derse motivasyonunu sağlanır. Anka Bilim Koleji, öğrencilerin soru sorma yanıt alma, paylaşım yapma gibi ihtiyaçlarını karşılayarak uzaktan eğitim sürecini yöneten Ankara’daki en iyi özel okullar arasında yer alır.

Canlı derslerde öğrenci ilgisini kaybetmeyecek şekilde eğitim ve öğretim uygulamaları sunulmaktadır.

Öğretmenler uzaktan eğitim ve canlı ders konusunda desteklenir. Canlı dersleri en aktif şekilde kullanılabilecek yetkinliğe sahiptir.

Canlı dersler, her kademeye uygun akademik ve sosyal ihtiyaçlara yönelik yaş ve gelişim düzeyleri göz önünde bulundurularak yapılır.

Youtube kanalı ile canlı dersleri destekleyecek eğitim ortamları hizmete sunulur.

Ankara Özel Okul Fiyatları

Özel okullar giderlerini kendi bütçesinden harcadığı için velilerden ücret almak zorundadır. Özel okullar şehre, semte, okulun fiziki imkanlarına göre çeşitli fiyatlarda aralıkları ile hizmet vermektedir.

Kimi okullar ise köklü geçmişleri nedeniyle yüksek fiyatlar isteyebilir. Anka Bilim Koleji çocuğunu özel okula göndermek isteyen her kitleye hitap etmektedir.

Ankara özel okul seçenekleri arasında kaliteli eğitimi erişilebilir kılan bir okuldur. Erken kayıt indirimlerden yararlanmak oldukça avantajlıdır.

Başarılı olmanın insanlığa hizmet etmekten geçtiği ilkesiyle vatanını seven devletine bağlı, Atatürk ilke ve inkılapları ışığında bireyler yetiştirmeyi hedefleyen Anka Bilim Koleji Ankara özel okullar sıralamasında seçkin bir yerdedir.

Anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise seviyesinde her kademe için sınırlı sayıdaki kontenjanlar ve uygun fiyatlar için Anka Bilim Koleji ile iletişime geçiniz.