Anka Bilim Koleji Hollanda'da!

6.30.2023

MUN kulübünden 10 öğrencimiz MUN rehber öğretmenleri Yıldız Türkmen eşliğinde, 09-11 Haziran 2023 tarihleri arasında Hollanda’nın Alkmaar şehrinde, the Murmellius Gymnasium’ da yapılan IMUNA 2023 konferansına katılmışlardır. Farklı kültürlerden yaklaşık 450 öğrencinin katıldığı bu konferansta  öğrencilerimiz, Romanya, Kamerun ve Pakistanı temsil etmişlerdir.

4 gün boyunca 12 komite halinde, aynen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’ndaki gibi dünya sorunlarını tartışmış ve çözüm önerileri yazmışlardır. Etkinlik süresince ana dilin İngilizce olduğu komitelerde, öğrencilerimiz hem dil, hem de sosyal becerilerini geliştirerek başka ülkelerin de gözünden, dünya sorunlarına son derece farkındalıkla yaklaşmışlardır. Öğrencilerimiz okulumuzu başarıyla temsil etmişlerdir.