ANKA BiLiM KOLEJi
HER ÇOCUK DOĞRU IŞIKTA PARLAR

CO TEACHING & TEAM TEACHING

Co-teaching modelinde, farklı uzmanlık alanlarına sahip olan öğretmenler bir araya gelir ve aynı sınıftaki öğrencilere iş birliği yaparak ders verirler. Bu yaklaşımda, iki veya daha fazla öğretmen, ders içeriğini planlamada, öğrenci gruplarının oluşturulmasında ve öğretim materyallerinin hazırlanmasında birlikte çalışır. Ayrıca, ders esnasında da öğretmenler öğrencilere farklı rollerde destek sağlarlar.

Team teaching modelinde, öğretmenler farklı uzmanlık alanlarına sahip olsalar da, birlikte çalışarak entegre ve bütünsel ders içerikleri sunarlar. Bu yaklaşımda, öğretmenlerin uzmanlık alanları birbirini tamamlar ve öğrencilere farklı perspektifler sunar.